Ανακοινώθηκε πρόσφατα η ίδρυση της BE4RETAIL S.A. (Business Exchanges for Retail ΑΕ - be4retail.gr), εταιρείας Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) στο χώρο του λιανεμπορίου

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η ίδρυση της BE4RETAIL S.A. (Business Exchanges for Retail ΑΕ – be4retail.gr), εταιρείας Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) στο χώρο του λιανεμπορίου. Η νέα εταιρεία βασίζεται στη δοκιμασμένη πλέον πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αγοράς Business Exchanges, προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και να τις καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές.

Στόχος της BE4RETAIL είναι να συνδέσει ηλεκτρονικά «επιχειρήσεις – αγοραστές» και «επιχειρήσεις – προμηθευτές», καθώς και τους ενδιάμεσους αυτών (ειδικοί συνεργάτες, διανομείς, χονδρέμποροι) στο χώρο του λιανεμπορίου, διασφαλίζοντας περιβάλλον πλήρους ασφάλειας στις συναλλαγές.

Η εταιρεία παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της (επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, καλλυντικών, σούπερ μάρκετ κ.ά.) να απλοποιούν τις διαδικασίες προμήθειας και να ελαχιστοποιούν τις ελλείψεις των προϊόντων από τα ράφια των καταστημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και αυξάνοντας την κερδοφορία και το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Για να πετύχει τους στόχους της έχει ως προτεραιότητα να εξασφαλίσει κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας για την περιγραφή προϊόντων και διαδικασιών, μέσα από κοινά πρότυπα, και επιπλέον να παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και περιεχομένου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Λουκά, γενικό διευθυντή της BE4RETAIL, «τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή σε ένα e-marketplace είναι άμεσα και ορατά. Η διεθνής αλλά και η ελληνική μέχρι σήμερα εμπειρία μας στη χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς δείχνει ότι πρωτεύοντα οφέλη είναι:

 • από την πλευρά των αγοραστών, ο πλήρης έλεγχος των αγορών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση του λειτουργικού κόστους από 2,3% έως 4,6% και η δυνατότητα μείωσης του κόστους αγοράς μη στρατηγικών προϊόντων από 5,1% έως 10,5% μέσω δημοπρασιών.

 • από την πλευρά των προμηθευτών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η αύξηση πωλήσεων μέσα από βελτίωση προβλέψεων, ελλείψεων και λαθών, η μείωση λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους από 2,5% έως 5,3%.

Απλή διαδικασία η ένταξη στην BE4RETAIL

Ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στην ηλεκτρονική αγορά της BE4RETAIL περιορίζεται σε ένα προσωπικό υπολογιστή με πρόσβαση στο internet. Παρά το γεγονός ότι για τη συμμετοχή της επιχείρησης δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου ERP συστήματος, για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP σύστημα συνιστάται η σύνδεσή τους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό την αποκόμιση της μέγιστης ωφέλειας.

Σχετικά με το κόστος συμμετοχής ο κ. Γ. Λουκάς διευκρίνισε τα εξής: «Το κόστος συμμετοχής σε μια ηλεκτρονική αγορά είναι συνάρτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το τελικό οικονομικό όφελος για τον αγοραστή ή τον προμηθευτή είναι μεγαλύτερο από τη δαπάνη για τη χρήση της. Για να γίνει αυτό απόλυτα κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν από την ένταξη μιας επιχείρησης στην ηλεκτρονική αγορά, αξιολογούνται τα οφέλη που αυτή θα αποκομίσει, και το έργο περνάει από μία πιλοτική φάση».

Πελατειακή βάση μέχρι σήμερα

Οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να ξεκινήσουν πρώτες τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της BE4RETAIL είναι:

Απ’ το χώρο των σούπερ μάρκετ ο όμιλος ΑΤΛΑΝΤΙΚ και οι εταιρείες ΕΛΑΪΣ, COLGATE PALMOLIVE , ΘΡΑΚΗ , ENERGIZER. Απ’ το χώρο των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών ο όμιλος ΦΟΥΡΛΗ με τις εταιρείες FOURLIS TRADE, EUROELECTRONICS, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ, ONEWAY, ο όμιλος ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ με τις εταιρείες ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT, οι εταιρείες CLUB ELECTRIC, SANYO, VODAFONE, HELLAS ON LINE και LOGICDIS.

Η BE4RETAIL προχωρά στη διερεύνηση του κύκλου των εταιρειών που θα συμμετέχουν ως αγοραστές ή προμηθευτές στο χώρο του σούπερ μάρκετ, αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών. Ήδη βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις και με άλλες σημαντικές εταιρείες του χώρου, για την εισαγωγή τους στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής αγοράς. Τις προσπάθειές της πλαισιώνει μία ομάδα από εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο του λιανεμπορίου και είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε εταιρείας και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις με σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου.

www.be4retail.gr

Προσφερόμενες υπηρεσίες αγορών

•On line ηλεκτρονικοί κατάλογοι προϊόντων.

•Δυναμική on line επικοινωνία αγοραστή και προμηθευτή.

•Δημιουργία/διαχείριση Αιτήσεων/ Παραγγελιών σε ηλεκτρονική μορφή.

•On line έλεγχος αγορών με διαδικασία εγκρίσεων.

•Εντολές αγορών με διατήρηση ιστορικών στοιχείων.

•Ενημέρωση αποδοχής και αποστολής παραγγελιών ηλεκτρονικά με άλλα

συστήματα.

-Integration με ERP μέσω PO, Proforma Invoices.

•Δυναμική διαπραγμάτευση τιμών μέσω δημοπρασιών & αντίστροφων

δημοπρασιών.

•Στατιστικά στοιχεία αγορών.

•Μέτρηση αποτελεσματικότητας συνεργασίας.

Προσφερόμενες υπηρεσίες αγορών σε φάση ανάπτυξης

•Συνεργατικός σχεδιασμός πρόβλεψης και αναπλήρωσης αποθεμάτων

(CPFR).

•Ηλεκτρονική Διαχείριση Τιμολογίων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες αλυσίδας εφοδιασμού

•Ιχνηλασιμότητα παραγγελιών / On line Status παραγγελίας.

•Οn line πληροφόρηση για σωστό προγραμματισμό παραδόσεων-

παραλαβών.

Προσφερόμενες υπηρεσίες marketing λιανεμπορίου

•Χρησιμοποίηση κοινών προτύπων με τη βιομηχανία.

•Πληροφορίες, εικόνα, χαρακτηριστικά.

•On line ηλεκτρονικοί κατάλογοι προϊόντων.

  •Δυνατότητα ειδικών τιμών ανά προμηθευτή, αγοραστή.

  •Διαχείριση-διοίκηση και επικοινωνία προσφορών.

  •Συνεργασία για αποτελεσματικότερη διοίκηση των κατηγοριών – Category Management.

  •Προβλεπόμενη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

  Υπηρεσίες περιεχομένου και επικοινωνίας σε φάση ανάπτυξης

  •Κλαδικές πληροφορίες

  •Σχετικό και εξειδικευμένο περιεχόμενο χρηστών

  •Διασύνδεση με διάφορες κοινότητες

  •Διερεύνηση της αγοράς.

  Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

  •Ηλεκτρονικές αγορές μη στρατηγικών προϊόντων (E-Procurement).

  •Διαπραγματευόμενοι τιμοκατάλογοι μη στρατηγικών προϊόντων μέσω

  του Οργανισμού Αγορών ΣΕΤΕ.

  •Οικονομικές πληρωμές, χρηματοδότηση (Leasing, Factoring), διαχείριση κινδύνου.

  •Μισθοδοσίας – EFG Business Services.

  •Ασφαλιστικές – EFG Eurobank Ergasias.

  •Ταξιδιωτικές – EFG Travel.