Η Mexoxo σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκπρόσωπό της τον κ. Πάνο Αλεξανδρή, Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνδιοργάνωσε το Be An Ally, το πρώτο forum στην Ελλάδα για την προώθηση των δικαιωμάτων και της συμπερίληψης της LGBTQΙ+ κοινότητας στους χώρους εργασίας. Σκοπός του forum ήταν να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει τους HR Managers του ιδιωτικού τομέα και να προωθήσει την αλλαγή, ώστε να μειωθεί η ανισότητα στο χώρο εργασίας.