85 καταστήματα σε ένα group, με multi-tasking χαρακτήρα, συνθέτουν την αλυσίδα Bazaar. Βασικό concept αποτελεί το convenience-soft discount, με νέες επενδύσεις στα μίνι μάρκετ με τα fresh-express κια τα food cash & carry.

Η Bazaar επενδύει στην ισχυρή ταυτότητα καταστήµατος, µε την καλύτερη σειρά PL προϊόντων της ελληνικής αγοράς, και τη στοχευµένη γκάµα προϊόντων food service.

Η Bazaar απoτέλεσε την εξέλιξη της εµπορικής δραστηριότητας του οµίλου Βερούκας, στον χώρο της λιανικής τροφίµων.

Η εξέλιξη ήταν δυναµική µε τη δηµιουργία 8-10 καταστηµάτων τον χρόνο σε όλη τη δεκαετία του 2000. Κύριο στοιχείο της ανάπτυξης υπήρξε η επέκταση του δικτύου µέσω franchising σε όλη την Ελλάδα, πολύ γρήγορα, µε 36 καταστήµατα µέχρι σήµερα.

Το µοντέλο του soft-discount υποστηρίχθηκε µε µία ισχυρή και συνεχώς εξελισσόµενη γκάµα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και αποκλειστικών εισαγωγών της εταιρείας από όλη την Ευρώπη.

Η ένταξη στον όµιλο αγορών ΕΛΟΜΑΣ συνετέλεσε στην αποφασιστική ισχυροποίηση της διαπραγµατευτικής ικανότητας της Bazaar, απέναντι, κυρίως, στη δυνατή οµάδα των προµηθευτών της. Συµπερασµατικά, ο ΕΛΟΜΑΣ ήταν αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση και την εξέλιξη της αλυσίδας.

Η Bazaar τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσει διάφορα πρωτοποριακά concepts σε shop in shop λειτουργίες, όπως τα bake-off «καληµέρα» ή σε συνολικές µορφές καταστηµάτων όπως τα µίνι µάρκετ fresh express ή τα cash & carry.

Στο τέλος του 2009 η αλυσίδα διέθετε δίκτυο 87 καταστηµάτων, εκ των οποίων τα 51 εταιρικά. Ο κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε για το 2009 στα 99 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε αύξηση, έναντι του προηγούµενου έτους 7,6%, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης.

Για το 2010 τα πλάνα της εταιρείας προέβλεπαν ανάπτυξη του δικτύου cash & carry µε 7 νέα καταστήµατα, αναδιάρθρωση του αρχείου ειδών µε ανάπτυξη νέων κωδικών ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντων first price, αναβάθµιση των καταστηµάτων της, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου franchising. Ειδικό business unit της Bazaar αποτελεί ο τοµέας των πωλήσεων foodservice, που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος και επιτυχηµένος.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1995:
Πρώτο κατάστηµα Πειραιώς 8 στο Μοσχάτο.
1997: Πρώτο επιτυχηµένο franchising στη Σάµο.
2000: Ένταξη στον όµιλο αγορών ΕΛΟΜΑΣ.
2008: Ένταξη στον ευρωπαϊκό όµιλο αγορών ams-euroshopper.
2009: Πρώτο πιλοτικό κατάστηµα minimarket FRESHEXPRESS.
2010: Πρώτο κατάστηµα cash & carry στη Ρόδο.