Στη δημοσίευση του δεύτερου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας προχώρησε η Μπάρμπα Στάθης, αποτυπώνοντας το σύνολο των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποίησε το 2017 στους τομείς της αγοράς, των προϊόντων, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των εργαζομένων.

Στο πλαίσιό του, δίνεται έμφαση στη διαρκή υποστήριξη του προγράμματός της συμβολαιακής γεωργίας, με στόχο τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και στη μέριμνα εκ μέρους της εταιρείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο απολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI Standards και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.