Τα Babylino Sensitive και η Lidl Hellas στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Για κάθε αγορά συσκευασίας Babylino Megapack την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου στα Lidl, η ΜΕΓΑ προσέφερε 10 τεμάχια πάνες στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρθηκε ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός πανών Babylino, που θα καλύψουν εξ’ ολοκλήρου για έναν χρόνο τις ανάγκες όλων των μελών της Ένωσης.