Τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου λιανικής για τα κύρια κλαδικά θέματα και τις προκλήσεις καταγράφει η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το Β’ εξάμηνο 2022 και τις προσδοκίες των επαγγελματιών για το Α’ εξάμηνο 2023, αναμένεται η επαναφορά του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα, με αύξηση των πωλήσεων το Α’ εξάμηνο 2023 κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, αλλά και συνολικά το 2023 (+2,3%). Από την άλλη, προβλέπεται μείωση του όγκου πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2023 (-2,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, με ιδιαίτερα έντονη επίδραση των ανατιμήσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτιμώντας μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων, ήτοι το 70%, το οποίο θεωρεί ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 11% που πιστεύει ότι θα παρουσιάσουν μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2023 – Ιούνιος 2023 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση συνολικά για το 2023 με τα στελέχη να εκτιμούν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,3% μεσοσταθμικά. Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2023 (-2,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

1 στις 7 επιχειρήσεις αναμένει ζημιές το 2023
Η αρνητική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2022 βελτιώνεται στην παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα, τον Μάιο 2022 μόλις το 7% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 87% ότι χειροτέρεψε, τον Ιανουάριο 2023 το 50% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε και το 29% ότι βελτιώθηκε. Σημειώνεται ότι το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει ακόμη πιο βελτιωμένη εικόνα, η οποία οφείλεται σε όλες τις εκτιμήσεις των στελεχών (πωλήσεις, τιμές, οικονομικές συνθήκες). Επιπρόσθετα, μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν, διερευνήθηκε και η παρούσα οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, αλλά και η επίδραση των ανατιμήσεων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 34% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2023, ενώ 17% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 1 στις 7 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένει ζημιές το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 2 αναμένει κέρδη, αλλά και από αυτές που αναμένουν κέρδη, οι περισσότερες από τις μισές εταιρείες αναμένουν οριακά κέρδη κάτω του 2%. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει έστω ένα μέρος από τις ανατιμήσεις που έχουν λάβει από τους προμηθευτές τους και δεν τις έχουν μεταφέρει στους πελάτες τους. Το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά είναι 23%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter