Προχωρά στα επόμενα στάδια η νέα επένδυση της Avramar στην Ιθάκη. Η ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών της Avramar βορειοδυτικά της νήσου Δρακονέρας στις Εχινάδες της Κεφαλονιάς, έλαβε έγκριση για τους περιβαλλοντικούς της όρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και πλέον προχωρεί προς το επόμενο στάδιο, εκείνο της εκτέλεσης του έργου.

Ως προς τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την τελική διαμόρφωση της μονάδας θα είναι η κατασκευή αγκυροβόλιου στη νέα θέση, με αγκυροβόληση και πρόσδεσης αλυσίδων, σχοινιών και σημαδούρων, προκειμένου να διαμορφωθεί δικτυωτό πλέγμα, στην επιφάνεια επί του οποίου θα προσδένονται οι ιχθυοκλωβοί.

Η νέα, πλωτή μονάδα εκτροφής ψαριών θα εκτείνεται σε εμβαδόν 15 στρεμμάτων και η Avramar φιλοδοξεί να αποκομίζει ετήσια από αυτήν 146 τόνους. Πρόκειται ουσιαστικά για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, μετά από μετεγκατάσταση τμήματος της ήδη ενεργής μονάδας εκτροφής της Avramar στο Καρλονήσι. Τα παραγόμενα προϊόντα θα είναι θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα είδη: τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μυτάκι, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, γλώσσα, καλκάνι.

Η ετήσια δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας των 40 στρεμμάτων ανερχόταν σε 390 τόνους και πλέον, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, θα επιμερίζεται σε 146 τόνους στη μονάδα των 15 στρεμμάτων στη θέση της Δρακονέρας. Η υπόλοιπη δυναμικότητα της μονάδας της Avramar έχει μεταφερθεί στη νέα θέση «Όρμος Μόλου».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter