Ομολογιακό δάνειο ύψους 44,1 εκατ. ευρώ (15,04 δισ. δρχ.) εξέδωσε η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Ομολογιακό δάνειο ύψους 44,1 εκατ. ευρώ (15,04 δισ. δρχ.) εξέδωσε η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Το ποσό του δανείου θα διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανείου που είχε συνάψει η εταιρεία για την εξαγορά της ΤΡΟΦΟ. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ με σκοπό την αποζημίωσή της για ζημιές που ισχυρίζεται ότι υπέστη από διαφορές οι οποίες προέκυψαν μεταξύ των αποθεμάτων που εγγυήθηκε η διοίκηση της τελευταίας και αυτών που διαπιστώθηκαν μετά την τελική απογραφή.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, το δάνειο εκδόθηκε σε ελεύθερες μεταβιβάσιμες ονομαστικές ομολογίες και διατέθηκε και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, ενώ όπως είναι γνωστό τη σύναψη του ομολογιακού είχε εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 19/ 6/2001.