Καθήκοντα Director στη Διεύθυνση Αγορών της ΑΒ Βασιλόπουλος ανέλαβε ο κ. Νίκος Γραμματικός, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία ως Director of Retail Store Operations τον Μάιο του 2015.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην P&G το 1999.