Συνολικά 14 διακρίσεις σε πέντε ξεχωριστούς θεσμούς έλαβε η ΑΒ Βασιλόπουλος για την «πράσινη» στρατηγική της και τις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Ειδικότερα, στα Accounting Awards 2022 έλαβε χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες διαδικασίες και πρακτικές οικονομικής διοίκησης» για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της (RPA). Στα Circular Economy Awards 2022 έλαβε τον τίτλο Winner, για τη δέσμευση και τις δράσεις της σχετικά με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, χρυσό βραβείο στην κατηγορία Food Waste για το πρόγραμμα δωρεάς των «κοντόληκτων» τροφίμων, ασημένιο στην κατηγορία Zero Waste για τις σχετικές δράσεις της και χάλκινο στην κατηγορία Recycling για τα Κέντρα Ανακύκλωσης AB.

Στα Energy Mastering Awards 2022 έλαβε χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Energy Efficiency για τη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων, Building Automations, Smart Building Systems για τα «ευφυή» συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων, Reduction /Minimization Emissions για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, Energy Conservation για το στρατηγικό της πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Energy Monitoring Technologies για τα «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας. Επιπλέον, στα Healthy Diet Awards 2022, έλαβε χρυσό βραβείο στην κατηγορία Healthy Diet Retail Store Service και χάλκινο στην κατηγορία Healthy Diet Online Service, ενώ έλαβε επίσης ένα χρυσό κι ένα χάλκινο βραβείο στα Cyber Security Awards για το εταιρικό της πρόγραμμα ενημέρωσης κι εκπαίδευσης του προσωπικού της σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών, Living Data.