Επενδύσεις 6 δισ. δρχ. για την πλήρη ενσωμάτωση της ΤΡΟΦΟ εντός του α 6μήνου του 2002. Επισπεύδονται οι διαδικασίες διείσδυσης της ΑΒ Βασιλόπουλος στον κλάδο πωλήσεων των cash & carry, μέσω της ΕΝΑ.

Επενδύσεις 6 δισ. δρχ. για την πλήρη ενσωμάτωση της ΤΡΟΦΟ εντός του α’ 6μήνου του 2002. Επισπεύδονται οι διαδικασίες διείσδυσης της ΑΒ Βασιλόπουλος στον κλάδο πωλήσεων των cash & carry, μέσω της ΕΝΑ.

Κορυφαίοι παράγοντες της ΑΒ Βασιλόπουλος μιλώντας στο “σ.σ”. τόνισαν μεταξύ άλλων ότι προχωρούν στην επίσπευση των διαδικασιών αναβάθμισης των καταστημάτων της Τρόφο και κατ΄ επέκταση της πλήρους ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2002, αντί για το τέλος του 2003, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Έως τότε το σύνολο των μονάδων της Τροφό θα έχουν μετονομαστεί σε ΑΒ Βασιλόπουλος. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού η εταιρεία εξασφάλισε όλα τα απαραίτητα κεφάλαια, τα οποία, όπως εκτιμάται, αναμένεται να φθάσουν τα 6 δισ. δρχ.

ΕΝΑ: οι ουσιαστικές επενδύσεις στο β΄6μηνο του 2002

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος επιταχύνει και τις διαδικασίες διείσδυσής της στον κλάδο των πωλήσεων cash & carry. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η απόφαση της αλυσίδας να προβεί σε μικρο-παρεμβάσεις στην ΕΝΑ, που έχουν στόχο αφενός τη διάθεση μέσω των cash & carry καταστημάτων νέων κωδικών με σημαντική παρουσία στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος και αφετέρου την τροποποίηση του merchandising. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΕΝΑ, οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν ως ιδιαιτέρως πετυχημένες, καθότι στο πρώτο οκτάμηνο του 2001 οι πωλήσεις της εξαγορασθείσας εταιρείας παρουσίασαν άνοδο κατά 8 έως 10%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύκλοι του ομίλου προσθέτουν επίσης ότι οι ουσιαστικότερες επενδύσεις στο δίκτυο της ΕΝΑ θα αρχίσουν στο β΄ εξάμηνο του 2002, ενώ μέχρι τότε στελέχη της, που θα αναλάβουν την ευθύνη για την υλοποίηση του business plan, θα συνεχίσουν τη μελέτη της σχετικής αγοράς, ώστε στην κατάλληλη στιγμή να είναι σε θέση να δρομολογήσουν με επιτυχία το νέο άνοιγμα του ομίλου σε έναν ακόμη κλάδο της εγχώριας οικονομίας.

Συνέχεια στη δικαστική διαμάχη

Τέλος, όσον αφορά στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΑΒ Βασιλόπουλος και της παλαιάς διοίκησης των Τροφό και ΕΝΑ, τονίζεται πως πρόσφατα η Τροφό κέρδισε την πρώτη διένεξη ενώπιον των δικαστηρίων, η οποία όμως αφορούσε διαδικαστικά ζητήματα. Η ΑΒ Βασιλόπουλος θα συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει, προκειμένου να αποδείξει ότι από την εν λόγω εξαγορά υπέστη οικονομική ζημία από ανακολουθίες που διαπιστώθηκαν ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσίασαν και εγγυήθηκαν οι πωλητές, πριν τη μετάβαση των μετοχών τους, και σε αυτά που αποκαλύφθηκαν και ελέγχθηκαν επισήμως από τον έλεγχο μετά τη μεταβίβαση. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όσων υποστηρίζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, από τις διαφορές στα οικονομικά στοιχεία προέκυψαν ανοίγματα στα αποθέματα της εξαγορασθείσας εταιρείας τα οποία έφθαναν σε αξία τα 13,5 δισ. δρχ.