Ως το τέλος του τέταρτου τριμήνου του έτους εστιάζει η ΑΒ Βασιλόπουλος τις προσπάθειές της για την αναστροφή της αρνητικής τάσης των πωλήσεών της.

Ήδη, πάντως, κατά το τρίτο τρίμηνο εκτονώθηκαν μερικώς οι πιέσεις που της ασκούνται, όπως και σε όλες τις εταιρείες του κλάδου, από την αναδιανομή μεριδίων στην οργανωμένη λιανική μετά την ανάκαμψη του δικτύου της Μαρινόπουλος υπό την ΕΥΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής της εταιρείας, Ahold Delhaize, το τρίτο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης των συγκρίσιμων πωλήσεων της ΑΒ Βασιλόπουλος «παρέμεινε αρνητικός παρά το γεγονός ότι η τάση βελτιώθηκε σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018». Οι πιέσεις του ανταγωνισμού που υφίσταται η εταιρεία αξιολογούνται ως αναμενόμενες, δεδομένου ότι αυτή αποκόμισε τα περισσότερα οφέλη από την κατάρρευση της Μαρινόπουλος –απέσπασε τζίρο άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη των μεγεθών της ΑΒ Βασιλόπουλος επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του ομίλου Ahold Delhaize στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως σε ό,τι αφορά την πορεία των ενοποιημένων εσόδων.

Πάντως, στην εξεταζόμενη γεωγραφική περιοχή, στην οποία περιλαμβάνονται οι αγορές της Ελλάδας, της Σερβίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φθάνοντας τα 1,473 δισ. ευρώ. Όσο για το λειτουργικό κέρδος στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, υποχώρησε για τον όμιλό στο 3,7% έναντι 4,3%, επηρεασμένο από την αύξηση του εργατικού κόστους συνολικά στην περιοχή.