Πτωτικά κινήθηκαν το 2021 οι πωλήσεις της αλυσίδας σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, υποχωρώντας κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησε η κερδοφορία της εταιρείας, που αυξήθηκε σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, το 2021 οι πωλήσεις έκλεισαν στα 1,97 δισ. ευρώ, έναντι 2,02 δισ. το 2020, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 2,69%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 2020, λόγω της πανδημίας, είχε σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση της κατ’οίκον κατανάλωσης που οδήγησε σε αυξημένη καταναλωτική δαπάνη, καθώς και στις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, που περιόρισαν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του καλαθιού αγορών τους.

Πάντως, η ΑΒ Βασιλόπουλος κατάφερε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας περιορίζοντας κατά 35 εκατομμύρια ευρώ το κόστος πωληθέντων, στα 1,43 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξόδων διάθεσης κατά 8 εκατομμύρια ευρώ και των εξόδων διοίκησης κατά 1,35 εκατ. ευρώ συνεισέφεραν ώστε τα κέρδη προ φόρων να είναι ανεβασμένα σε σχέση με το 2020, στα 42,97 εκατ. ευρώ (2020: 39,01 εκατ.), όπως και τα κέρδη μετά από φόρους, στα 30,73 εκατ. ευρώ (2020: 28,30 εκατ.).

Όσον αφορά στο περιθώριο μεικτού κέρδους της ΑΒ Βασιλόπουλος, αυτό διαμορφώθηκε στο 27,35%, έναντι 27,57% το 2020, ενώ άξια αναφοράς είναι η αύξηση των ημερών πίστωσης προμηθευτών, από τις 106,8 μέρες το 2020, στις 115,3 μέρες το 2021. Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση του προσωπικού της εταιρείας, που στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αριθμούσε 14.774 άτομα, έναντι 15,386 ατόμων έναν χρόνο πριν.

Πλάνο ανάπτυξης των καταστημάτων ύψους 60-70 εκατ. ευρώ
Κατά το 2021, το ύψος των επενδύσεων της ΑΒ Βασιλόπουλος ανήλθε σε 73,6 εκατ. ευρώ και διατέθηκε για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεων μέσω οργανικής ανάπτυξης και για την ανακαίνιση των καταστημάτων της εταιρείας.

Στο τέλος του 2021, το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας αριθμούσε 592 καταστήματα, από τα οποία 318 ήταν εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 264 ανήκαν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising) και 14 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης.

Εντός του 2022 η εταιρεία συνεχίζει το πλάνο ανάπτυξης των καταστημάτων της, το οποίο κινείται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει νέα καταστήματα και ανακαινίσεις, επέκταση των νέων concept αγοραστικής εμπειρίας και αναβάθμιση των λειτουργικών και παραγωγικών μονάδων, όπως και των αποθηκών της ΑΒ Βασιλόπουλος. Επιπλέον, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω το franchise δίκτυό της μέσω της ανάπτυξης νέων σημείων πώλησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter