Η Ατλάντικ πέρασε στην ιστορία του λιανεμπορίου μετά την απόφαση, φέτος το καλοκαίρι, του Πρωτοδικείου να κηρύξει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η απόφαση έθεσε τέλος στην πορεία της, περιπετειώδη τουλάχιστον κατά το τελευταίο διάστημα του βίου της. Το ταξίδι της διήρκεσε συνολικά 31 χρόνια. Ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ακούγονταν οι πρώτοι τριγμοί στα θεμέλιά της.

Oι τριγμοί αυτοί, που ήταν από νωρίς αντιληπτοί στον ανταγωνισμό και τους προμηθευτές της, δεν απέτρεψαν δυστυχώς τη διοίκηση της εταιρείας από τους λανθασμένους χειρισμούς, που την οδήγησαν σε οικονομικά ανοίγματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τελικά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει. Αυτός ήταν, άλλωστε, ένας από τους λόγους εξαιτίας των οποίων η Ατλάντικ δεν εξαγοράστηκε, αν και πριν ακόμη φανεί το ανυπέρβλητο των προβλημάτων της, δέχονταν προτάσεις εξαγοράς. Η διοίκησή της, ωστόσο, δεν κατέληξε σε κάποια συμφωνία. Έτσι, άνοιξε η οδός πρώτα της υπαγωγής της εισηγμένης στο άρθρο 99 και εν συνεχεία, της πτώχευσής της.

Πλέον, με βάση την απόφαση του Πρωτοδικείου, ο αρμόδιος σύνδικος αναλαμβάνει τη διαχείριση της περιουσίας της αλυσίδας, προκειμένου προχωρήσει στη σταδιακή εκποίησή της και στην αποπληρωμή υποχρεώσεών της. Πρώτοι θα ικανοποιηθούν όσοι έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, προσημειώσεις και υποθήκες, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, και έπειτα με βάση τον νόμο οι εργαζόμενοι, τα ταμεία, η εφορία κά.

Η Ατλάντικ πριν πάρει την «κάτω βόλτα» απασχολούσε 3.700 εργαζόμενους, είχε τζίρο της τάξης των 570 εκατ. ευρώ και λειτουργούσε δίκτυα 161 καταστημάτων λιανικής και 21 Cash & Carry, ενώ υποστήριζε 545 σημεία franchise (Άριστα). Γι’ αυτό το «κανόνι» της συγκλόνισε την εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου και των προμηθευτών του. Εκτός από χρέη προς τους προμηθευτές, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, η πτωχεύσασα άφησε στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους, σε μια περίοδο που οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας σπανίζουν.

Η ιστορική της πορεία
Στο τι συνέβη τους τελευταίους μήνες με την Ατλάντικ έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο σελφ σέρβις. Εκκρεμεί μια τελευταία συνοπτική αναφορά μας στο ιστορικό από την ίδρυσή της:

1980: Ο Παναγιώτης Αποστόλου ιδρύει την αλυσίδα Ατλάντικ και σε διάστημα πέντε ετών η εταιρεία αποκτά τα πρώτα πέντε καταστήματά της.

1985: Στο επιτελείο της Ατλάντικ προστίθενται τα μέλη της οικογένειας Περικλής, Ελπίδα και Μανώλης Αποστόλου. Η νέα διοίκηση χαράζει τη νέα στρατηγική της εταιρείας, που προέβλεπε την εξάπλωσή της στην περιφέρεια.

1992-1996: Η Ατλάντικ επενδύει το ποσό των 44 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου της με νέα καταστήματα και την αναμόρφωση παλαιότερων εμπορικών μονάδων της, ενώ προγραμματίζει την εσωτερική της αναδιοργάνωση. Την ίδια περίοδο εξαγοράζει τα καταστήματα Νικολαΐδης στη Φιλαδέλφεια και την εταιρεία Κυψέλη ΑΕΒΕ στη Βόρειο Πελοπόννησο, με 11 καταστήματα.

1994: Εξαγοράζει την εταιρεία Χριστόπουλος ΑΕΒΕ, με 13 καταστήματα. Πρόκειται για επένδυση η οποία έδωσε τη δυνατότητα στην αλυσίδα να εισέλθει στη χονδρική. Δυο μήνες μετά το εγχείρημα, η εταιρεία με μια ακόμη επιθετική της κίνηση εξαγοράζει τη Φάρμα Τετράς, με 25 καταστήματα.

2000: Τον Δεκέμβριο η διοίκηση της αλυσίδας λαμβάνει την απόφαση για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

2001: Στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εισέρχεται η οικογένεια Γαληνού Λαουτάρη. Ακολούθησαν η απόσχιση του εμπορικού κλάδου της Γαληνός-Μπαλής ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο «Παλμός», η απορρόφηση της Γαληνός Λαουτάρης ΑΕ, αλλά και η συγχώνευση με απορρόφηση της Άριστα ΑΕ, δυναμικού 18 καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της οποίας η Ατλάντικ αναπτύχθηκε στο franchising.

2010: Η εταιρεία πούλησε τη θυγατρική της ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕ στην ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ και υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρ. 99 Ν. 3588/2007.

2011: Η εισηγμένη οδηγήθηκε σε πλήρες αδιέξοδο, έχοντας πρώτα πουλήσει στον ανταγωνισμό της και σε προμηθευτές περισσότερα από 100 καταστήματα του δικτύου της.