Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΕ προχώρησε στην απόσχιση των έξι καταστημάτων που ήλεγχε (σύντομα αυτά θα μετονομαστούν σε ΑΤΛΑΝΤΙΚ), προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων franchise του ομίλου ΑΤΛΑΝΤΙΚ. Οι εταιρείες ΑΡΙΣΤΑ, ΣΠΑΚ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΜΙ, ΜΟΥΡΚΑΣ, ΒΕΡΓΙΝΗΣ, με τις οποίες η ΠΑΛΜΟΣ είχε υπογράψει συμβάσεις δικαιόχρησης, καθώς και η ORA GROUP της Κύπρου, θα λειτουργήσουν μεν με το σύστημα franchise, αλλά στο πλαίσιο του ομίλου ΑΤΛΑΝΤΙΚ. Σύντομα αναμένεται και η επωνυμία των καταστημάτων που θα λειτουργήσουν με το σύστημα franchise. Υπάρχει πρόβλεψη πως θα λειτουργήσουν δύο δίκτυα franchise: το πρώτο για τις μεγάλες και το δεύτερο για τις μικρές λιανεμπορικές μονάδες.

Λειτουργώντας πλέον ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο, η Παλμός ΑΕ προχώρησε στην απόσχιση των 6 καταστημάτων σούπερ μάρκετ που ήλεγχε, με την προοπτική να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων franchise του ομίλου Ατλάντικ.

Όσο για τις 6 μονάδες της Παλμός, αυτές πρόκειται να μετονομαστούν σε Ατλάντικ, ενισχύοντας τη δύναμη του βασικού δικτύου πωλήσεων του ομίλου.

Στο μεταξύ, η Παλμός έχει υπό τον έλεγχό της έξι εταιρικούς τίτλους, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν την… προίκα που απέκτησε η Ατλάντικ με την απορρόφηση της Γαληνός Λαουτάρης και της Διανέλ ΑΕ. Πρόκειται για τις εταιρείες Άριστα, με τζίρο 13,5 δισ. δρχ., το Συνεταιρισμό Παντοπωλών Κορίνθου (ΣΠΑΚ), με ετήσιες πωλήσεις 7,6 δισ. δρχ., την Προμηθευτική Λέσβου με 3,8 δισ. δρχ., την ΑΜΙ (Αθ. Μιχαηλίδης) στη Χαλκίδα, με κύκλο εργασιών 3 δισ. δρχ., τη Μούρκας με έδρα το Μεσολόγγι και πωλήσεις 2,5 δισ. δρχ. και τη Βεργίνης στη Λευκάδ.α με τζίρο της τάξης των 1,5 δισ. δρχ. Παράλληλα, υπό την Παλμός τίθεται και η ORA Group της Κύπρου, με ετήσιο τζίρο 30 δισ. δραχμών, η οποία ελέγχεται από 10 επιχειρηματίες, διαθέτει 14 σημεία πώλησης και εξυπηρετεί περί τα 140 σημεία πώλησης. Οι προαναφερόμενες εταιρείες είχαν υπογράψει συμβάσεις δικαιόχρησης με την Παλμός, οπότε οι συμβάσεις αυτές λειτουργούν πλέον υπό τον όμιλο της Ατλάντικ.

Συναθροιζόμενες όλες οι ανωτέρω πωλήσεις, που αφορούν εκτιμήσεις για το τρέχον έτος, διαμορφώνουν για την Παλμός και το franchise της Ατλάντικ ετήσιο τζίρο που φθάνει σε αξία τα 61,9 δισ. δραχμές. Κατά πληροφορίες του “σελφ σέρβις” η διοίκηση της Ατλάντικ σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να αποφασίσει για την επωνυμία με την οποία θα λειτουργήσει ο όμιλος στην αγορά του franchise. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στόχος της είναι να δημιουργήσει δύο δίκτυα πωλήσεων, το ένα με μικρές εμπορικές μονάδες και το δεύτερο με μεγάλες, ενώ κάθε δίκτυο θα έχει το δικό του τίτλο στην αγορά.

Παράλληλα με τις μετονομασίες των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο όμιλος της Ατλάντικ θα ομογενοποιήσει όσα καταστήματα αποτελέσουν το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου στην αγορά της δικαιόχρησης. Όμως, οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει δεν θα σταματήσουν εκεί. Ειδική ομάδα συνεργατών του αναλαμβάνει τη μελέτη προτάσεων που υποβάλλονται στη διοίκηση της Ατλάντικ από επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο franchise του ομίλου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα στην Παλμός συμμετέχουν με ποσοστά 44% η Ατλάντικ, 15,8% η Μπαλής, 4% η Άριστα, ενώ το υπόλοιπο του μ/κ ελέγχει η Γαληνός Λαουτάρης.