Διπλή προσπάθεια για την εξυγίανση του ισολογισμού της και την αναδιάρθρωση του δικτύου της, καταβάλλει η Ατλάντικ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό της και τις συνέπειες της κρίσης στην κατανάλωση. Ο πρόεδρός της κ. Μανώλης Αποστόλου, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της υπεραμύνθηκε της στρατηγικής του, χαρακτηρίζοντάς την επιβεβλημένη, ενώ απέρριψε για μια ακόμη φορά κάθε σενάριο πτώχευσης.

Όπως εξήγησε, οι αποφάσεις για το κλείσιμο συγκεκριμένων καταστημάτων εντάσσονται στο γενικότερο πλάνο αναμόρφωσης του δικτύου της εταιρείας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η σταδιακή παραχώρηση της δραστηριότητας χονδρικής στην κατά 99,71% θυγατρική ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό, η Ατλάντικ προχώρησε και στο κλείσιμο τεσσάρων σημείων πώλησης χονδρικής, που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι, την Αθήνα (Ιλίσια), τη Ρόδο και τα Καλύβια Αττικής.

Επίσης, με γνώμονα την αντικατάσταση ζημιογόνων σημείων πώλησης με νέα κερδοφόρα, η εταιρεία έκλεισε φέτος και τρία καταστήματα λιανικής, με έδρες στην Καλογρέζα, τις Αχαρνές και το Δήλεσι. Παράλληλα όμως, υλοποιεί και επενδύσεις για την επέκταση του δυναμικού των καταστημάτων της, λειτουργώντας νέα σημεία πώλησης. Ήδη μέσα στο 2010 προχώρησε στο άνοιγμα τεσσάρων καταστημάτων, με έδρες στην Πάρο, τη Χαλκίδα, την Τρίπολη και το Δήλεσι.

Πέραν των ανωτέρω, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους με την κατάργηση αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στην ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της διάθεσης μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τελευταίο, ο κ. Αποστόλου στη γενική συνέλευση έκανε γνωστό ότι έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες για την πώληση και επαναγορά (sale and lease back) συγκεκριμένων ακινήτων της εταιρείας.

Μείωση πωλήσεων-βελτίωση κερδών
Το πρώτο τρίμηνο του 2010 διαπιστώθηκε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 18,5% και διαμορφώθηκε σε 105,9 εκατ. ευρώ έναντι 129,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανωτέρω μείωση του κύκλου εργασιών ήταν απόρροια τόσο της μείωσης των πωλήσεων λιανικής, που στο πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 67,1 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 13,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου το 2009, όσο και της μείωσης του κύκλου εργασιών του τομέα χονδρικής που διαμορφώθηκε σε 38,7 εκατ. Ευρώ μειωμένος κατά 25,8% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Βελτιωμένο, ωστόσο, λόγω της καλύτερης διαχείρισης των αγορών και των αποθεμάτων εμφανίστηκε το μικτό κέρδος του ομίλου, το οποίο ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2010 σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Σημαντική ήταν και η ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε 27% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 21,3% το πρώτο τρίμηνο του 2009. Ανάλογα με το μικτό κέρδος κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ, τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων, διαμορφώθηκαν το πρώτο
τρίμηνο του 2010 σε ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Σημειώνεται ότι η Ατλάντικ είδε τον κύκλο εργασιών της να μειώνεται και κατά τη χρήση 2009, κατά 6,8%, και να διαμορφώνεται σε 572,7 εκατ. ευρώ έναντι 614,4 εκατ. Ευρώ το 2008, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ το 2008.