Μετά και την τυπική έγκριση της πλήρους ενσωμάτωσης στην αλυσίδα των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΠΑΛΜΟΣ, η ΑΤΛΑΝΤΙΚ αυξάνει τον ετήσιο τζίρο της κατά 7 δισ. δρχ. και το δίκτυο των καταστημάτων της κατά 6 νέες εμπορικές μονάδες. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ, κατά τη διάρκεια του φετινού 8μήνου πέτυχε αύξηση τζίρου της τάξης του 10%. Εξάλλου, η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση της ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ με τη ΔΙΑΝΕΛ και στη συνέχεια θα συγχωνευθεί με την ΑΤΛΑΝΤΙΚ θα προσθέσει στον τζίρο της αλυσίδας ακόμα 35 δισ. δρχ.

Πιο ενισχυμένη παρουσιάζεται η Ατλάντικ στην αγορά του λιανεμπορίου, μετά και την τυπική έγκριση, από το υπουργείο Ανάπτυξης, της πλήρους ενσωμάτωσης στην αλυσίδα των εμπορικών δραστηριοτήτων της Παλμός.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, η Ατλάντικ αυξάνει τον ετήσιο τζίρο της κατά 7 δισ. δραχμές, ενώ διογκώνει το δίκτυο των καταστημάτων της κατά 6 νέες εμπορικές μονάδες, με έδρες σε νευραλγικά σημεία της κεντρικής Ελλάδας, όπου η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία. Στα σχέδια της αλυσίδας είναι να προχωρήσει στη μετονομασία των εν λόγω καταστημάτων σε Ατλάντικ, ώστε υπό τον νέο τίτλο τους να καταστεί δυνατή η αύξηση των πωλήσεών τους.

Όπως είναι γνωστό, στην Παλμός συμμετείχε, με ποσοστό 68%, η Γαληνός Λαουτάρης, ενώ το υπόλοιπο του μ/κ της εταιρείας ήλεγχε η Μπαλής. Μετά όμως την απορρόφηση της Γαληνός Λαουτάρης από την Ατλάντικ και την αύξηση του μ/κ της Παλμός κατά 200 εκατ. δραχμές, η Ατλάντικ ανέβασε το ποσοστό της στο 84,2%. Οι ανωτέρω ενέργειες φαίνεται πως έγιναν εφόσον διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες προοπτικές για την εξαγορά της Μπαλής και με σκοπό την ισχυροποίηση της παρουσίας του ομίλου Ατλάντικ στο μετοχικό κεφάλαιο της Παλμός.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του φετινού 8μήνου η Ατλάντικ πέτυχε αύξηση τζίρου της τάξης του 10%, χωρίς σε αυτή να υπολογίζεται ο τζίρος της Παλμός. Σύμφωνα με τη διοίκηση της αλυσίδας, η προαναφερόμενη αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στην πολιτική μείωσης των τιμών που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών που επισκέπτονται τα καταστήματά της.

Τέλος, τονίζεται ότι η αναπτυξιακή πολιτική της Ατλάντικ επικεντρώνεται κυρίως στη διεύρυνση του δικτύου της και στην αύξηση των πωλήσεών της ανά την επικράτεια και στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η συγχώνευσή της με την αλυσίδα Γαληνός Λαουτάρης. Μάλιστα, η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Γαληνός Λαουτάρης με τη Διανέλ και στη συνέχεια θα συγχωνευθεί με την Ατλάντικ, θα προσθέσει τζίρο συνολικού ύψους 35 δισ. δραχμών επιπλέον των προαναφερόμενων.

Συγχώνευση των ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ και ΔΙΑΝΕΛ ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ και ΔΙΑΝΕΛ ΑΕ. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο 1297, διαδικασία εκτίμησης του άρθρου 9, λόγω του ότι έχει ισχυρή ακίνητη περιουσία. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ και ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Η ακίνητη περιουσία της ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ της υπερβαίνει τα 20 δισ. δρχ. και συνολικά τα καταστήματά της στο τέλος του 2001 θα ανέρχονται σε 165 και ο τζίρος της εταιρείας θα υπερβεί τα 122 δισ. δρχ.