Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ, εν όψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. επενδύει και στο κομμάτι της χονδρικής.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ, εν όψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. επενδύει και στο κομμάτι της χονδρικής. Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η περαιτέρω εξάπλωση των καταστημάτων Cash & Carry πανελλαδικά και η επέκταση των δραστηριοτήτων της στους χώρους της μαζικής εστίασης.

Σήμερα λειτουργούν εννέα αυτόνομα Cash & Carry πλήρως μηχανογραφημένα και συνδεδεμένα on line με τα κεντρικά.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την εξάπλωση των καταστημάτων θα γίνει με το άνοιγμα τεσσάρων καταστημάτων σε περιοχές που έχουν επιλεγεί. Παράλληλα, δύο παλαιά καταστήματα θα ανακαινισθούν, ο στόλος των φορτηγών θα εμπλουτισθεί με την αγορά πέντε νέων, εκ των οποίων τα δύο θα είναι φορτηγά ψυγεία για τη σωστή διακίνηση φρέσκων προϊόντων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Το έμψυχο δυναμικό της χονδρικής είναι 200 άτομα εκπαιδευμένα στον τομέα που τους έχει ανατεθεί. Ο αριθμός των πελατών που εξυπηρετούν τα εννέα Cash & Carry είναι περίπου 10.000. Για την κάλυψη των αναγκών των νέων καταστημάτων θα επιλεγούν και εκπαιδευτούν 60 άτομα.

Η φιλοσοφία της εταιρίας για το κομμάτι της χονδρικής εκφράζεται με το σλόγκαν “Με σεβασμό στο κέρδος του επαγγελματία”.