Μικτή εικόνα παρουσίασαν το 2001 οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της ΑΤΛΑΝΤΙΚ έναντι του 2000.rnΣύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε πέρυσι οργανικά κατά 20%, φθάνοντας τα 281,8 εκατ. ευρώ έναντι 234,7 εκατ. ευρώ που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση.

Μικτή εικόνα παρουσίασαν το 2001 οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της ΑΤΛΑΝΤΙΚ έναντι του 2000. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε πέρυσι οργανικά κατά 20%, φθάνοντας τα 281,8 εκατ. ευρώ έναντι 234,7 εκατ. ευρώ που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση.

Επίσης η συνολική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας –με τη συμμετοχή των καταστημάτων που απορροφήθηκαν– αυξήθηκε κατά 63,5% σε σχέση με την περσινή χρονιά, φθάνοντας τα 383,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένη βάση ο τζίρος παρουσίασε αύξηση κατά 16,8%, έναντι 328,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2000. Αντίθετα προς την ανοδική πορεία του τζίρου, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΑΤΛΑΝΤΙΚ κατέγραψαν πέρυσι πτωτική τάση κατά 20% σε σχέση με το 2000, καθ΄ ότι, όπως τονίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία ακολούθησε επιθετική πολιτική, επενδύοντας στην αύξηση του μεριδίου που κατέχει στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η πολιτική της αυτή είχε, όπως φάνηκε, αρνητική επίδραση στα κέρδη της, τα οποία κατά τη χρήση του 2001 περιορίσθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ (στα περσινά κέρδη συμπεριλήφθηκαν 3,7 εκατ. ευρώ έκτακτα κέρδη από εκμετάλλευση ακινήτων). Όσο για το καθαρό αποτέλεσμα της ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, διαμορφώθηκε στα 440 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 36% σε σχέση με τη χρήση του 2000. Για το τρέχον έτος η ΑΤΛΑΝΤΙΚ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, αναπτύσσοντας το δίκτυό της τόσο μέσω της συγχώνευσης που προωθεί με την ΑΡΙΣΤΑ όσο και με τη δημιουργία νέων καταστημάτων.

Ειδικότερα για την ΑΡΙΣΤΑ αναφέρεται ότι η απορρόφησή της θα ενισχύσει το δίκτυο της ΑΤΛΑΝΤΙΚ με 18 καταστήματα και τον τζίρο της με 46,1 εκατ. ευρώ (58,7 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση). Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 163 καταστημάτων με παρουσία στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Όπως εκτιμάται, η ακίνητη περιουσία της υπερβαίνει σήμερα τα 58,7 εκατ. ευρώ.