Στα 337 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΚ στο διάστημα Ιαν.-Σεπτ. 2002 έναντι 193,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2001, εμφανίζοντας αύξηση 73,9%! (ποσοστό 19% αφορά την οργανική ανάπτυξη της αλυσίδας, ενώ το υπόλοιπο εξασφαλίστηκε από την ενσωμάτωση στο δίκτυό της των ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ και ΑΡΙΣΤΑ). Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,512 εκατ. ευρώ έναντι 4,017 εκατ. ευρώ.

Ταχύτατη άνοδο καταγράφουν οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της ΑΤΛΑΝΤΙΚ στο εννεάμηνο του 2002 έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εισηγμένης εταιρείας, ο τζίρος της αυξήθηκε στα 337 εκατ. ευρώ από 193,8 εκατ. ευρώ το 2001, σημειώνοντας αύξηση 73,9%! Από το εν λόγω ποσοστό το 19% αφορά στην οργανική ανάπτυξη της αλυσίδας, ενώ το υπόλοιπο εξασφαλίστηκε από την ενσωμάτωση των ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ και ΑΡΙΣΤΑ στο δίκτυό της.

Θετική πορεία καταγράφουν και τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, τα οποία στο διάστημα 1 Ιανουαρίου – 31 Σεπτεμβρίου 2002 ανήλθαν σε 922.000 ευρώ από 707.000 ευρώ το 2001 (30,4% άνοδος). Ανάλογη αύξηση σημειώθηκε και στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν στα 6,512 εκατ. ευρώ έναντι 4,017 εκατ. ευρώ κατά την περσινή χρήση.

Όσο για τις αποσβέσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΚ σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή χρονιά –σε απόλυτη αξία έφθασαν τα 4,868 εκατ. ευρώ έναντι 2,993 εκατ. ευρώ το 2001.

Κατά την τρέχουσα χρήση η ΑΤΛΑΝΤΙΚ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην εκπαίδευση του προσωπικού της, στην ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της και στις ανακαινίσεις αρκετών εξ αυτών, στην οργάνωση των τμημάτων με τα φρέσκα προϊόντα και στην υποστήριξη του δικτύου χονδρικής πώλησης που διαθέτει.