Αύξηση της τάξης του 3,1% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ατλάντικ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ισολογισμού της για το 2008. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε  614,4 εκατ. ευρώ έναντι 595,8 εκατ. ευρώ το 2007. ‘Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, “η ανωτέρω αύξηση προέκυψε παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες και δεδομένων των έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο, αλλά και της γενικότερης δυσμενούς διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική συμπεριφορά και έχει περιορίσει αισθητά τη ζήτηση ακόμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά”.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του τομέα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6% στη χρήση 2008 και ανήλθαν σε 204,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του τομέα λιανικής διαμορφώθηκαν το 2008 σε 357,3 εκατ. ευρώ, έναντι 357,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2007.

Σημαντικά βελτιωμένα κατά 9% παρουσιάζονται τα μικτά κέρδη του ομίλου, τα οποία ανήλθαν στη χρήση 2008 σε 121,6 εκατ. ευρώ, έναντι 111,5 εκατ. ευρώ το 2007. Μικρή ενίσχυση σημείωσε και το περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε το 2008 σε 19,8% επί των ενοποιημένων πωλήσεων, έναντι 18,7% πέρυσι.

Σημειώνεται από την εταιρεία πως “κατά τη χρήση του 2008 η Ατλάντικ, στην προσπάθεια διατήρησης του μεριδίου που κατέχει στην αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, απόρροια της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, προχώρησε σε μείωση των τιμών πολλών κατηγοριών προϊόντων τόσο δικών της ιδιωτικής ετικέτας όσο και προϊόντων εισαγωγής”.

Αύξηση 20,1% στα κέρδη προ φόρων

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2008 σε 6,98 εκατ. ευρώ, έναντι 5,81 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 20,1%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων ανήλθαν σε ζημιές 4,96 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,95 εκατ. ευρώ το 2007.   

Προβλέψεις εν μέσω κρίσης

‘Οσον αφορά στη χρήση 2009, η εταιρεία δηλώνει πως “η διεθνής οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, με τις δυσμενείς συνέπειες που αυτή έχει επιφέρει στην καταναλωτική συμπεριφορά, αναμένεται να επηρεάσει και τον όμιλο Ατλάντικ. Παράλληλα, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, καθώς και η σκληρότερη πιστωτική πολιτική που ακολουθείται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δημιούργησε αβεβαιότητα στο σύνηθες καθεστώς συναλλαγών, με αποτέλεσμα  η διοίκηση της εταιρείας να οδηγηθεί στην απόφαση για συγκράτηση των πωλήσεων χονδρικής, στοχεύοντας στην αποφυγή επισφαλειών, στοιχείο όμως που αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στον κύκλο εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η Ατλάντικ παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζει τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, ο οποίος κινείται στο τρίπτυχο: α) αναμόρφωση δικτύου καταστημάτων μέσω ανακαινίσεων υφιστάμενων σημείων πώλησης, δημιουργία νέων και μεταφορά μη κερδοφόρων, β) επιθετική πολιτική marketing μέσω περαιτέρω μειώσεων τιμών και εντονότερης διαφημιστικής προβολής και γ) επαναπροσδιορισμός του κωδικολογίου της και των προϊόντων που διαθέτει, με σκοπό την επίτευξη της μείωσης του λειτουργικού της κόστους”.