Την πρώτη σημαντική αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος (μείον φόροι και λογαριασμοί) στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια πενταετία κατέγραψε ο ειδικός δείκτης της Asda (Asda Income Tracker), τον περασμένο Νοέμβριο.

 Σύμφωνα με τους αναλυτές της αλυσίδας, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των μισθών (Ιούνιος 2014), αλλά και την αύξηση της απασχόλησης. Καθώς, όμως, οι καταναλωτές αρχίζουν πλέον να νιώθουν την πίεση του νέου έτους, η αλυσίδα αποφάσισε να επενδύσει 300 εκατ. λίρες το πρώτο τρίμηνο του 2015 στη μείωση των τιμών σε χιλιάδες προϊόντα (2.500), συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που προτιμούν οι καταναλωτές στις εβδομαδιαίες αγορές τους, καθώς και μεγάλων μαρκών. Το δε πενταετές πλάνο της Asda προβλέπει την επένδυση ύψους 1 δισ. λιρών στη μείωση τιμών και 250 εκατ. σε θέματα ποιότητας. Η επένδυση αυτή είναι η μεγαλύτερη σε μείωση τιμών που έχει ανακοινωθεί πότε και ειδικότερα στο θέμα των τιμών προβλέπεται πως θα φέρει την αλυσίδα πολύ κοντά στις αντίπαλες εκπτωτικές επιχειρήσεις.