Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων στον τομέα των μεταφορών σε ποσοστό 60% εντός του επόμενου 12μήνου (Απρίλιος 2014 – Απρίλιος 2015), η Asda αναβαθμίζει τον στόλο της με νέες οικολογικές μονάδες ψύξης.

Παράλληλα, οι νέες αυτές μονάδες προσφέρουν μειωμένα επίπεδα θορύβου και κατανάλωσης καυσίμου, με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης, επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι υπεύθυνοι Logistics της εταιρείας δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της επιχείρησης και αναμένουν τα πρώτα στοιχεία που θα αφορούν στα πραγματικά αποτελέσματά της.