Ισχυρότερη παρουσία στη βόρειο Ελλάδα αποκτά η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ μετά την εξαγορά της ΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ. Το επενδυτικό άνοιγμα της εταιρείας, το οποίο ακολουθεί χρονικά την αποχώρησή της από την ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, στοχεύει στην υποστήριξη των στρατηγικών σχεδίων της, που προβλέπουν ταχύτατη ανάπτυξη στον άξονα δυτική-κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος. Εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η εταιρεία θα προβεί και σε νέες εξαγορές, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει την επέκτασή της, επενδύοντας και σε καινούργιες εμπορικές μονάδες. Μετά την προσθήκη της ΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ στον όμιλο, ο τζίρος του ανέρχεται πλέον στα 190 εκατ. ευρώ και το δίκτυο πωλήσεων αριθμεί 112 καταστήματα.

Ισχυρότερη παρουσία στη βόρειο Ελλάδα αποκτά η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ μετά την εξαγορά της ΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ, με έδρα στην Κοζάνη. Το επενδυτικό άνοιγμα της εταιρείας, το οποίο ακολουθεί χρονικά την αποχώρησή της από την ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, στοχεύει στην υποστήριξη των στρατηγικών της σχεδίων, που προβλέπουν ταχύτατη ανάπτυξη στον άξονα δυτική-κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο.

Εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η εταιρεία θα προβεί και σε νέες εξαγορές, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει την επέκτασή της επενδύοντας και σε καινούργιες εμπορικές μονάδες.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, κ. Ηλ. Μυκονιάτη, μετά από την προσθήκη της ΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ στον όμιλο, ο τζίρος του ανέρχεται πλέον στα 190 εκατ. ευρώ και το δίκτυο πωλήσεων περιλαμβάνει 112 καταστήματα. Η εξαγορασθείσα εταιρεία είχε υπό τον έλεγχό της 10 καταστήματα με έδρες στην Κοζάνη (7), στη Σιάτιστα (1), στα Σέρβια (1) και στη Θεσσαλονίκη (1). Σημειώνεται ότι τα 8 από τα καταστήματα της ΛΑΔΑΣ είναι καινούργια, γεγονός το οποίο περιορίζει σημαντικά τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για τη λειτουργική ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ. Τα υπόλοιπα 2 θα ανακαινιστούν το 2003, εντασσόμενα στο πλάνο εκσυγχρονισμού της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ για το νέο έτος, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν θα αλλάξουν επωνυμία.

Σε αντίθεση με άλλες εξαγορές, στη ΛΑΔΑΣ ολοκληρώθηκε εξ αρχής η λειτουργική συγχώνευση, με την άμεση σύνδεση των δύο μηχανογραφικών συστημάτων και το πέρασμα της εμπορικής πολιτικής από τη μητρική εταιρεία προς την εξαγορασθείσα. Όμως για τη νομική συγχώνευση εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 10 μήνες.

Αύξηση τζίρου 49% το 2002

Ο κ. Μυκονιάτης, αναφερόμενος αναλυτικότερα στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, υπογράμμισε ότι το 2002 αναμένεται να κλείσει με αύξηση τζίρου κατά 49%, ωστόσο χωρίς τα έσοδα της ΛΑΔΑΣ και των νέων καταστημάτων ο τζίρος θα παρουσιάσει πραγματική άνοδο κατά 9%, ενώ τα κέρδη εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν. Για το 2003 δηλώνει ότι ο όμιλος θα αφιερώσει το σημαντικότερο μέρος των κονδυλίων του στην αναδιοργάνωσή του, που στόχο θα έχει την εξασφάλιση ενιαίας εικόνας για όλα τα καταστήματα και την προσαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΛΑΔΑΣ στα νέα δεδομένα. Βέβαια, όπως επισημαίνεται, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις για νέες εμπορικές μονάδες, η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει επενδυτικά.

Η εμπορική πολιτική της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ θα παραμένει σταθερή ακολουθώντας την πρακτική των χαμηλών τιμών, η οποία συνεπάγεται περιορισμένα κέρδη, αλλά και αύξηση των πωλήσεων. «Για το λόγο αυτό», συμπληρώνει ο κ. Μυκονιάτης, «δεν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξουν οι κύριοι άξονες της εμπορικής μας πολιτικής. Μόνο για βελτίωσή της μπορούμε να μιλάμε».

Τέλος, όσον αφορά στην αποχώρηση της εταιρείας από την ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, δηλώνεται ότι βασική επιδίωξη της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ήταν η απόκτηση του συνόλου των μετοχών, στόχος ο οποίος τελικά δεν επετεύχθη, καθ΄ ότι το ποσοστό συμμετοχής περιορίσθηκε στο 21%. Το γεγονός ότι το εν λόγω ποσοστό στην ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ κατείχε ένας εκ των βασικών της ανταγωνιστών οδήγησε του διευθύνοντες συμβούλους των δύο πλευρών στην απόφαση να λύσουν συναινετικά τη συνεργασία.