Με κινητήρια δύναμη το κανάλι των εξαγωγών, η Αραμπατζής ΑΒΕΕ – Ελληνική Ζύμη κατέγραψε το 2022 σημαντική αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 34,2%, που έφερε τον τζίρο της στα 120,1 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 89,4 εκατ. ευρώ). Αυξημένα ήταν και τα μικτά κέρδη της εταιρείας, στα 22,5 εκατ. ευρώ (2021: 17,3 εκατ.), παρά τη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από το 19,3% στο 18,7%, λόγω των αυξανόμενων τιμών των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και της αστάθειας στην αγορά ενέργειας.

Τα κέρδη EBITDA έκλεισαν στα 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι 11,1 εκατ. στη χρήση 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,1 εκατ. το 2021. Σημειωτέον ότι η άνοδος της κερδοφορίας επετεύχθη παρά τη σημαντική αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας, από τα 9,9 εκατ. στα 12,1 εκατ. ευρώ, μία αύξηση που αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση των διοικητικών δομών της εταιρείας, όσο και σε αυξημένες επενδύσεις στα μέσα προβολής.

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας στη χρήση 2022 ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ. στη χρήση 2021, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 33,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,9 εκατ. το 2021.

Επενδυτικό πλάνο 5 εκατ. για το 2023
Παράλληλα, η εταιρεία το 2022 συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο για την επέκταση των παραγωγικών της υποδομών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας. Οι επενδύσεις το 2022 ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και την ολοκλήρωση των εργασιών στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του νέου βιομηχανοστασίου, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς της κατεψυγμένης ζύμης όπου δραστηριοποιείται. Το επενδυτικό πλάνο για το 2023, ύψους 5 εκατ. ευρώ, έχει ως κύριους άξονες την αυτοματοποίηση διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων, τα ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης, την κατασκευή νέας αποθήκης κατάψυξης και η δημιουργία νέων γραμμών φύλλου κρούστας.

Στόχος η περαιτέρω ενδυνάμωση των εξαγωγών
Για το 2023, η στρατηγική της εταιρείας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η είσοδος σε νέες αγορές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής της γκάμας και ο εξορθολογισμός του κόστους μέσω του επενδυτικού της πλάνου.

Σημειώνεται ότι η Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη διατηρεί ένα σημαντικό δίκτυο πωλήσεων σε 45 χώρες στο εξωτερικό, με κυριότερες αγορές την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία, ενώ μεγάλο είναι το μερίδιο που κατέχει και στην αγορά της Αυστραλίας. Το 2022 η εταιρεία διείσδυσε επιπλέον και στις αγορές του Ισραήλ και της Ινδίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter