Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ΑΠΣΙ Πίνδος, αποτελεί πρότυπο στον κλάδο της πτηνοτροφίας και ηγείται των εξελίξεων, τόσο στις μεθόδους εκτροφής, όσο και σε σύγχρονες τεχνολογίες μεταποίησης και συσκευασίας προϊόντων από κρέας κοτόπουλου. Ειδικότερα, ο ΑΠΣΙ Πίνδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακάλυψε, μετά από τρία χρόνια έρευνας, έναν ανοσολογικό δείκτη επιβεβαίωσης της γνησιότητας των κοτόπουλων Ελεύθερης Βοσκής.

Ταυτόχρονα, από τη συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προέκυψε ένας αντίστοιχος βιοχημικός δείκτης γνησιότητας αυτού του τρόπου εκτροφής. Οι συγκεκριμένοι δύο δείκτες είναι σχετικά εύκολο να μετρηθούν σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο. Πρόσφατα κατοχυρώθηκαν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (αρ. 1010640).

Ο τίτλος του Διπλώματος είναι «Μέθοδοι διάκρισης-πιστοποίησης κοτόπουλων «Ελευθέρας Βοσκής» με τη χρήση ποσοτικών Βιοχημικών και Ανοσολογικών Δεικτών». Αναφορικά, τα κοτόπουλα «Ελεύθερης Βοσκής» τα οποία ο ΑΠΣΙ Πίνδος παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά για περισσότερα από είκοσι χρόνια, χαρακτηρίζονται από ανώτερα γευστικά χαρακτηριστικά και έχουν πολύ υψηλή διατροφική αξία.

Η γνησιότητά τους διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής μια σειράς από πιστοποιήσεις φυσικά διεξαγωγής ελέγχων από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Πιστοποίησης, τις Επίσημες Αρχές, αλλά ορισμένες φορές και από μεγάλους πελάτες του λιανεμπορίου. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, κανενός είδους αντικειμενική ποσοτική μέτρηση γνησιότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter