Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στη Μ. Βρετανία, τα διαδικτυακά καταστήματα παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στον έλεγχο της ηλικίας των παραληπτών των προϊόντων τους. Το πρόβλημα αφορά σε προϊόντα όπως τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα καπνού και τα μαχαίρια, των οποίων η πώληση απαγορεύεται στους ανήλικους (κάτω των 18 ετών).

Η αποτυχία ελέγχων σημαίνει πως παιδιά και έφηβοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραπάνω προϊόντα. Η έρευνα έδειξε πως σε ποσοστό 56% το προσωπικό παράδοσης των προϊόντων δεν πραγματοποιεί τον απαιτούμενο έλεγχο της ηλικίας του παραλήπτη, μέσω της επίδειξης ταυτότητας, τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων στο σπίτι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Serve Legal και στηρίχτηκε σε 1.000 διερευνητικές αγορές που έγιναν μέσω internet τα τελευταία τρία χρόνια. Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν τα συμπεράσματα αντίστοιχης έρευνας που είχε πραγματοποιήσει ο όμιλος Alcohol Concern, σύμφωνα με τα οποία το 15% των ατόμων ηλικίας 14-15 ετών είχε αγοράσει αλκοολούχα ποτά online.

Στους online λιανέμπορους προτείνεται να εντατικοποιήσουν τα μέτρα ελέγχου της ηλικίας των παραληπτών προϊόντων των οποίων η πώληση έχει νομικούς περιορισμούς. Σε επίπεδο φυσικού καταστήματος, οι έλεγχοι αποδεικνύεται πως είναι πιο αποτελεσματικοί, με το 87% του προσωπικού να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους ηλικίας (σε ποσοστό 87% έγινε έλεγχος στην περίπτωση αγοράς αλκοόλ, 77% στην αγορά προϊόντων καπνού και 89% στην αγορά μαχαιριών).