Την απόσυρση του νομοσχεδίου σχετικά με το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ Δήμητρα ζητά και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος είχε καταθέσει παρατηρήσει κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου και στην επόμενη φάση, εκείνη της εισαγωγής στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Κοινοβουλίου, τις έθεσε ξανά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου έχει δεχτεί σωρεία αντιδράσεων, τόσο για τις διατάξεις του που έχουν να κάνουν με τις ανταποδοτικές εισφορές των κτηνοτρόφων και τις ελεγκτικές διαδικασίες από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας (ΕΔΟΦ), όσο και για τις επικαλύψεις στις Αρχές ελέγχου και για τη διάσπαση των αρμοδιοτήτων των σχετικών μηχανισμών από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανίων Γαλακτοκομικων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), ο οποίος απείλησε και με προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

Από την πλευρά του, ο ΣΕΚ επισημαίνει ότι «απουσιάζει από το νομοσχέδιο η αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ σε κανένα σημείο δεν υπάρχει αναφορά στους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία του», κάτι που, άλλωστε, αποτέλεσε αντικείμενο στη συζήτηση που πραγματοποίησε το FOODReporter με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Παναγιώτη Χατζηνικολάου.

Ακόμη, οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι οι ανταποδοτικές εισφορές, που επιβαρύνουν σε παρόντα χρόνο το γάλα και το κρέας, με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ουσιαστικά μονιμοποιούνται, εφόσον εξαιρούνται οποιασδήποτε επανεξέτασης.

Ο τομέας της παραγωγής και αξιοποίησης των ζωικών προϊόντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα συμβάλλει σε πολύ ουσιαστικό, διψήφιο, ποσοστό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ Δήμητρα, λένε πηγές του ΣΕΚ και ταυτόχρονα, ζητούν τη διασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στις αποφάσεις, μέσω θεσμοθετημένης συμμετοχής των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο και στο νεοσύστατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

«Γίνεται φανερό ότι το σχέδιο νόμου δεν αποβλέπει στην εξασφάλιση μιας λειτουργικής και αποτελεσματικής δομής του Οργανισμού στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας με τους φορείς των παραγωγών. Μέσω των οργάνων που προβλέπει, στοχεύει κυρίως στο να προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα παρέμβασης στις δραστηριότητες της έρευνας και της διαφύλαξης των πολύτιμων φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων της χώρας», καταγγέλλει ο ΣΕΚ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter