Γυρίζει σελίδα η Plus Hellas, καθώς πρόσφατα η μητρική της απάλλαξε των καθηκόντων του τον μέχρι πρότινος πρόεδρό της, κ. Χ. Αποστολάτο, αναθέτοντας προσωρινά την προεδρία σε δικηγόρο, ο οποίος ασκεί ταυτόχρονα τον διαχειριστικό ρόλο της εταιρείας. Η μεταβολή αυτή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια του προβληματικού ρυθμού υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Plus Ηellas, συνολικού ύψους έως 800 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη του δικτύου της, τα οποία σχετίζονται με το υψηλό κόστος της απόκτησης των κατάλληλων ακινήτων για τη δημιουργία σημείων πώλησης.

Η μεταβολή στη διοίκηση της εταιρείας φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια του προβληματικού ρυθμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους έως 800 εκατ. ευρώ. 

Η Plus, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα πάνω από έναν χρόνο, σήμερα διαθέτει περίπου 40 καταστήματα. Ομως, το επισήμως διακηρυγμένο πλάνο της προέβλεπε τα 50 σημεία πώλησης μέχρι το τέλος του 2006. Η αλυσίδα συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη του δικτύου της, τα οποία σχετίζονται με το υψηλό κόστος της απόκτησης των κατάλληλων ακινήτων για τη δημιουργία σημείων πώλησης, ενώ “αγκάθι” παραμένει η αδειοδότηση ενός logistics center στην περιοχή της Θήβας, το οποίο θα της έδινε την ευχέρεια της εισόδου στη Νότια Ελλάδα με μεγαλύτερες αξιώσεις. Προσώρας, το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα παραμένει σε εκκρεμότητα, οπότε η εταιρεία εξαρτά όλη τη δράση της από τη λειτουργία του μοναδικού logistics center που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη, πράγμα που συνιστά μειονέκτημα, καθώς την επιβαρύνει με επιπλέον κόστος.

Μεταξύ των νέων καταστημάτων που σχεδιάζει να λειτουργήσει η Plus περιλαμβάνονται και τρία στην Κρήτη.

Από τον Μάρτιο του 2006 ως τις αρχές του 2007 η Plus έχει επενδύσει στη χώρα μας περί τα 215 εκατ. ευρώ. Ο στόχος της είναι να καταφέρει εντός πέντε χρόνων να αναπτύξει δίκτυο 200 καταστημάτων, που θα λειτουργούν με την υποστήριξη τριών ή τεσσάρων logistic centers. Δεδομένης, πάντως, της κορύφωσης του ήδη σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά των discount αλυσίδων, με την έναρξη της λειτουργίας και των καταστημάτων της Aldi από το δεύτερο εξάμηνο του 2008, εύλογη είναι η απορία σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό το πενταετές πλάνο ανάπτυξης της Plus.