Δημοσιοποιήθηκε ο ετήσιος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς ο όμιλος δημιούργησε πιο υγιεινά προϊόντα, εφάρμοσε πολιτικές που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη για τα αλιεύματα, εγκαινίασε το πρώτο «πράσινο» κατάστημα στην Ελλάδα, αύξησε κατά 63% την ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα των εγκαταστάσεών του κλπ.

O πρόεδρος του ομίλου, κ. Pierre Olivier Beckers, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αναρτήσει τα σχόλιά του στο blog blog.delhaizegroup.com και στη σελίδα του ομίλου στο facebook www.facebook.com/DelhaizeGroup.