Σε τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα, σχετικά με τις αγοραστικές τους συνήθειες και τη σχέση τους με τα σούπερ μάρκετ, κλήθηκαν να απαντήσουν Έλληνες καταναλωτές, γυναίκες και άντρες από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ποσοτικής έρευνας που διεξήγαγε για λογαριασμό του σελφ σέρβις η εταιρεία ερευνών Global Link.

H έρευνα διεξήχθη μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου, επί σταθμισμένου δείγματος 940 αντρών και γυναικών ηλικίας 18 έως 54 ετών. Το δείγμα κατανεμήθηκε σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή των 18-24, 25-34, 35-44 και 45-54 ετών, και σε τέσσερις κοινωνικές, τις ΑΒ, Γ1, Γ2 και Δ/Ε, βάσει εισοδηματικών και, ταυτόχρονα, μορφωτικών χαρακτηριστικών κατά τρόπον ώστε η ομάδα ΑΒ να είναι οι εύποροι και υψηλού μορφωτικού επιπέδου καταναλωτές, οι Γ1 και Γ2 απηχούν την εισοδηματική και μορφωτική κατάσταση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, με κλιμάκωση των χαρακτηριστικών τους προς τα όρια της Γ2 με τη Δ/Ε ομάδα, η οποία εκπροσωπεί τη χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική βαθμίδα της ελληνικής κοινωνίας.

Επίσης, το δείγμα μελετήθηκε σε τρεις μείζονες γεωγραφικές κατανομές, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την «Επαρχία», ενώ η «Επαρχία» σε οκτώ ελάσσονες, όσα τα πιο αντιπροσωπευτικά αστικά κέντρα της χώρας, από άποψη γεωγραφικής διασποράς και πληθυσμού: η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, η Καβάλα, ο Βόλος, το Αγρίνιο, οι Σέρρες και τα Ιωάννινα.

Πρώτο ερώτημα
Αισθάνεστε πως στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επιλογών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, ώστε να καλύπτετε τις ανάγκες σας ανάλογα με το διαθέσιμο εισόδημά σας;

Απάντηση:
Κατά το 85% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποίηση για το πλήθος των επιλογών που τους δίνουν τα σούπερ μάρκετ σε ό,τι αφορά στην προσφερόμενη ποικιλία προϊόντων στις βασικές κατηγορίες αγαθών, για διαφορετικής εισοδηματικής ικανότητας καταναλωτές. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό.

Ειδικότερα:

 • Οι άντρες εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με τις γυναίκες (89% έναντι 81%), πιθανώς γιατί γενικά είναι λιγότερο απαιτητικοί από εκείνες, πράγμα που εμπειρικά εκφράζεται στον «σχεδιασμό» του πλάνου των αγορών τους (λίστα), τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες, με γνώμονα περιορισμένες παραμέτρους.
 • Από άποψη ηλικίας, ξεχωρίζει το υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης των νέων ηλικίας 18-24 ετών (90%), προφανώς επειδή δεν εμπλέκονται ακόμα σοβαρά με τη διαδικασία συνολικά της προμήθειας του νοικοκυριού όσο οι καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς δεν έχουν ακόμα οικονομική ανεξαρτησία.
 • Αντιθέτως, στους ανθρώπους ηλικίας 25-34 ετών το ποσοστό ικανοποίησης είναι το μικρότερο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και φτάνει το 80% (35-44 ετών: 83%, 45-54 ετών: 84%). Η υψηλή απαιτητικότητά τους σχετίζεται, πιθανώς, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη φάση της ανεξαρτητοποίησης από το νοικοκυριό των γονιών τους και της ανάληψης εξολοκλήρου των ευθυνών της ζωής τους, σε μια εποχή που η εύρεση εργασίας ικανοποιητικών αποδοχών για το στήσιμο ενός νέου νοικοκυριού θέτει πρόσθετα εμπόδια και δυσκολίες.
 • Το ποσοστό ικανοποίησης των Αθηναίων ταυτίζεται με τον γενικό μέσο όρο (85%), αλλά των Θεσσαλονικέων (81%) είναι το μικρότερο μεταξύ των κατοίκων των δέκα συνολικά πόλεων που έγινε η έρευνα, πράγμα που συνολικά χαρακτηρίζει μια συμπεριφορά υψηλότερης απαιτητικότητας εκ μέρους τους σε όλους τους δείκτες. Πρόκειται όμως, μάλλον, για περιορισμένης σημασίας τάση, δεδομένης της μικρής απόκλισης από τους μέσους όρους. Μεταξύ των άλλων 8 πόλεων (δηλ. εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), που μεσοσταθμικά δίνουν ποσοστό ικανοποίησης 87%, σημειώνουμε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των Λαρισαίων φτάνει το 93%, που είναι η μεγαλύτερη απόκλιση από τον μέσο όρο. Στις υπόλοιπες πόλεις το ποσοστό κυμαίνεται από 84% (Ιωάννινα και Καβάλα) μέχρι 88% (Σέρρες).

Δεύτερο ερώτημα
Έχετε μειώσει σημαντικά ή ακόμα και αποκλείσει από τις αγορές σας προϊόντα βασικών κατηγοριών (π.χ. γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά, ψωμί, φρούτα, λαχανικά κ.λπ.), λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός σας;

Απάντηση:
Στις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπάρχει μία παραδοχή μείωσης ή αποκλεισμού προϊόντων από το «καλάθι αγορών» της τάξης του 65%. Το ποσοστό είναι αναμενόμενο υπό συνθήκες επιδείνωσης των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στη χώρα για τέταρτο χρόνο.

Ειδικότερα:

 • Από άποψη φύλου δεν διαπιστώνεται σχεδόν καμία διαφορά στις απαντήσεις, εφόσον η κρίση επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο την αγοραστική συμπεριφορά και των δύο φύλων όσον αφορά στις επιλογές των βασικών ειδών διατροφής.
 • Οι καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων πλην μίας δηλώνουν περικοπές αγορών σε ποσοστά 66% έως 68%. Η εξαίρεση αφορά την ομάδα καταναλωτών ηλικίας 25-34 ετών, οι οποίοι δηλώνουν περιορισμό ή αποκλεισμό βασικών ειδών από το «καλάθι» των αγορών τους κατά 57%, πράγμα που πιθανώς συνδέεται α) με τα έντονα καταναλωτικά βιώματα των γενεών αυτής της ομάδας προ της κρίσης, που δεν εγκαταλείπονται εύκολα και β) με τις ανελαστικές ανάγκες στη διατροφή που δημιουργεί η ύπαρξη μικρών παιδιών στις νέες οικογένειες. Αντίθετα, στις ώριμες οικογένειες των καταναλωτών ηλικίας 45-54 ετών, με τις μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις και τα «ανοίγματα» των προηγούμενων χρόνων, οι περικοπές φτάνουν το 68%.
 • Όπως ήταν και αναμενόμενο, οι καταναλωτές των εισοδηματικών-μορφωτικών χαρακτηριστικών της Γ1 και Γ2 κατηγορίας δηλώνουν περικοπές της τάξης του 65%-67%. Στα άκρα της κλίμακας, οι καταναλωτές της σχετικά εύπορης κατηγορίας δηλώνουν περικοπές 41%, πράγμα που σημαίνει ότι, αν και μειοψηφικό το ποσοστό, είναι υψηλό, ενώ οι άνθρωποι των χαμηλότερων κοινωνικο-εισοδηματικών στρωμάτων δηλώνουν ότι έχουν μειώσει ή αποκλείσει βασικές κατηγορίες αγαθών από το καλάθι τους κατά 75%.
 • Οι Θεσσαλονικείς περικόπτουν τις δαπάνες τους κατά 54%, οι Αθηναίοι κατά 66% και οι κάτοικοι των πόλεων της περιφέρειας κατά 68%. Λιγότερο όλων περικόπτουν τις δαπάνες τους οι Καβαλιώτες (με ποσοστό 43% είναι οι μόνοι που οι περικόπτοντες είναι μειοψηφία) και οι Λαρισαίοι (51%), ενώ στον αντίποδα οι Πατρινοί φαίνεται ότι είναι οι πιο πιεσμένοι όλων από την κρίση (μειώνουν το «καλάθι» τους σε ποσοστό 86%) και τους ακολουθούν οι Αγρινιώτες (76%) και οι Βολιώτες (73%).

Τρίτο ερώτημα
Προτιμάτε να βρίσκετε προϊόντα της επιλογής σας σε προσφορά με επιπλέον ποσότητα ή με έκπτωση τιμής;

Απάντηση:
Κατά το 65% οι ερωτηθέντες δήλωσαν την προτίμησή τους στις προσφορές με έκπτωση τιμής.

 • Οι γυναίκες προτιμούν την έκπτωση τιμής σε ποσοστό 67% και οι άντρες σε ποσοστό 63%.
 • Οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών παρουσιάζουν το χαμηλότερο ποσοστό προτίμησης στην έκπτωση τιμής (57%), αντί του επιπλέον προϊόντος, πράγμα που πρέπει να αποδοθεί στη σχετικά μικρότερη εμπειρία τους από τον προγραμματισμό αγορών, όπως και στο ότι συνήθως ψωνίζουν με λεφτά των γονιών τους (άλλωστε ο ένας στους δύο οικονομικά ενεργούς νέους είναι άνεργος…). Το γεγονός ότι ψωνίζουν προϊόντα περισσότερο για τον εαυτό τους παρά για το νοικοκυριό αιτιολογεί τη θετική τους στάση για τις προσφορές επιπλέον ποσότητας προϊόντος. Αντίθετα, οι ηλικίας 45-54 ετών καταναλωτές, έμπειροι στις μαζικές αγορές προμήθειας των νοικοκυριών τους και περισσότερο φορτωμένοι με υποχρεώσεις, κατά το 73% προτιμούν τις εκπτώσεις τιμής, καθώς έτσι η επιλογή της κατανομής της διαθέσιμης δαπάνης ανήκει εξολοκλήρου στον καταναλωτή.
 • Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις στις προτιμήσεις των διαφορετικών εισοδηματικών-μορφωτικών κατηγοριών των καταναλωτών: Η Γ2 κατηγορία προτιμά τις εκπτώσεις κατά 62%, έναντι 69% της πιο εύπορης και μορφωμένης ομάδας
  (οι υπόλοιπες συμπίπτουν στο 67%).
 • Οι Αθηναίοι θεωρούν ελκυστικές τις προσφορές επιπλέον ποσότητας προϊόντος (36%) κατά τι περισσότερο από τους Θεσσαλονικείς (30%) και τους κατοίκους των άλλων οκτώ πόλεων της περιφέρειας (31%).

Τέταρτο ερώτημα
Έχετε διαπιστώσει σημαντικές ελλείψεις σε επώνυμα προϊόντα, τα οποία ήταν μέρος των αγορών σας, αλλά έχουν τώρα αντικατασταθεί από προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας;

Απάντηση:
Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων περίπου μοιράστηκαν: κατά το 49% ήταν θετικές και κατά το 51% αρνητικές.

Ειδικότερα:

 • Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται περισσότερες ελλείψεις επώνυμων προϊόντων σε σχέση με τους άντρες, σε ποσοστό 52% έναντι 45%. Προφανώς είναι περισσότερο παρατηρητικές, καθώς γνωρίζουν καλύτερα τις ποικιλίες των προϊόντων ως βασικές αγοράστριες των ειδών για το νοικοκυριό, οπότε έχουν την ικανότητα να διαπιστώνουν πιο άμεσα τις σχετικές ελλείψεις.
 • Είναι εντυπωσιακό ότι οι νέοι 18-24 ετών εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό παρατήρησης τέτοιων ελλείψεων (66%). Όπως διαπιστώνεται, η σχετική ικανότητα μειώνεται όσο περνούν τα χρόνια (25-34 ετών: 51%, 35-54 ετών: 41%).
 • Οι περισσότερες ελλείψεις παρατηρούνται κυρίως από τους καταναλωτές των χαμηλότερων εισοδηματικών-μορφωτικών κατηγοριών Γ2 και Δ/Ε (57% και 55% αντίστοιχα). Σαφώς λιγότερες παρατηρούνται από τους πιο εύπορους και μορφωμένους της ΑΒ και Γ1 κατηγορίας (33% και 40% αντίστοιχα). Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές των πιο ευάλωτων εισοδηματικών κατηγοριών, εγκαταλείποντας υπό πίεση τα brands της επιλογής τους στο όνομα της οικονομίας, έχουν συναισθηματικούς λόγους να παρατηρούν την υποκατάστασή τους από τα PL ως ένδειξη της κατάστασης που ήδη βιώνουν.
 • Οι Αθηναίοι παρατηρούν ελλείψεις επώνυμων προϊόντων κατά 48%, οι Θεσσαλονικείς κατά 52% και οι κάτοικοι των οκτώ υπόλοιπων κατά μέσο όρο 49%. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελλείψεις διαπιστώνονται πιο έντονα από τους Αγρινιώτες (66%) και τους Πατρινούς (59%), ενώ τις λιγότερες ελλείψεις παρατηρούν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων (μόλις 19%) και οι Σερραίοι (29%).