"Χρυσή" πενταετία ήταν η περίοδος 1997-2001 για την ανάπτυξη του δικτύου πώλησης των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, οπότε ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 32,9%, όπως έδειξε η απογραφή των καταστημάτων λιανικής τροφίμων της Ιnformation Resources Hellas. Σύμφωνα με την απογραφή, ο πληθυσμός των καταστημάτων λιανικής πώλησης ταχυκίνητων προϊόντων μειώθηκε σε ποσοστό 2% κατά την τελευταία πενταετία (1997-2001). Η μεγαλύτερη μείωση στα καταστήματα τροφίμων αφορούσε τα σελφ σέρβις και τα παντοπωλεία (7%), ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε και στα γαλακτοπωλεία / ζαχαροπλαστεία (0,5%).

"Χρυσή" πενταετία ήταν η περίοδος 1997-2001 για την ανάπτυξη του δικτύου πώλησης των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, οπότε ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 32,9%, όπως έδειξε η απογραφή των καταστημάτων λιανικής τροφίμων της Ιnformation Resources Hellas. Σύμφωνα με την απογραφή, ο πληθυσμός των καταστημάτων λιανικής πώλησης ταχυκίνητων προϊόντων μειώθηκε σε ποσοστό 2% κατά την τελευταία πενταετία (1997-2001). Η μεγαλύτερη μείωση στα καταστήματα τροφίμων αφορούσε τα σελφ σέρβις και τα παντοπωλεία (7%), ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε και στα γαλακτοπωλεία / ζαχαροπλαστεία (0,5%).

Εκτίμηση Πληθυσμού : Σύνολο Καταστημάτων 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

   

%Μεταβολή

% Μεταβολή

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤ/ΤΩΝ

1993

1997

2001

'97 από '93

'01 από '97

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

1629

1824

2424

12.0%

32.9%

ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ/ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

12323

12644

11757

2.6%

-7.0%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13952

14468

14181

3.7%

-2.0%

ΓΑΛ/ΑΡΤ/ΖΑΧ

11070

11636

11581

5.1%

-0.5%

ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΑ

7518

8668

9258

15.3%

6.8%

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

7479

8294

8712

10.9%

5.0%

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

6291

7610

8062

21.0%

5.9%

ΚΑΤ/ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

1171

1422

1000

21.4%

-29.7%

Αυξητικές τάσεις – σε αριθμό – παρουσίασαν στο συνολό τους τα καταστήματα ψιλικών και τα περίπτερα (6,8% και 5% αντίστοιχα). Το εντυπωσιακό είναι ότι η αύξηση αυτή παρατηρείται κυρίως στην περιφέρεια, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη καταγράφεται σημαντική μείωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τεύχος Νο. 314 σελ. 22-25