Απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται το σύστημα εφαρμογής για την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων βοείου κρέατος υπέγραψε ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Φώτης Χατζημιχάλης.

Απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται το σύστημα εφαρμογής για την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων βοείου κρέατος υπέγραψε ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Φώτης Χατζημιχάλης.

Στην ετικέτα που θα συνοδεύει το κρέας υποχρεωτικά από το σφαγείο μέχρι το κρεοπωλείο πρέπει να αναγράφονται ο κωδικός του ζώου, η χώρα καταγωγής του, ο κωδικός του σφαγείου, ο αριθμός σφαγής και η ημερομηνία σφαγής και ταξινόμησής του. Όταν το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχτεί στην Ελλάδα, στην ετικέτα θα υπάρχει πλαίσιο πάχους 10 χιλιοστών, χρώματος μπλε του ουρανού. Για τα σφάγια κοινοτικής προέλευσης ή τρίτων χωρών οι πληροφορίες της αντίστοιχης ετικέτας θα μεταφράζονται στα ελληνικά. Για τον κιμά θα αναγράφεται επιπλέον στην ετικέτα η χώρα και η ημερομηνία παρασκευής (κοπής) του. Γ

ια το τεμαχισμένο κρέας θα αναγράφεται επιπλέον η χώρα τεμαχισμού και ο αριθμός έγκρισης της μονάδας τεμαχισμού. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί ή να διατίθεται στην ελληνική αγορά κρέας βόειο ή κιμάς βοείου κρέατος χωρίς τη σχετική ετικέτα, καθώς και να αναγράφεται ότι πρόκειται για κρέας ελληνικής εκτροφής ή να υπάρχει η ένδειξη «ελληνικό κρέας» χωρίς τη σχετική ετικέτα.

Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης η οποία στοχεύει στην παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την προέλευση του κρέατος. Όπως τόνισε ο υφυπουργός κ. Φώτης Χατζημιχάλης: «Με το παραπάνω πλαίσιο κατοχυρώνεται ο Έλληνας παραγωγός βοείου κρέατος και υπάρχει πλήρης ενημέρωση του Έλληνα καταναλωτή για την αποφυγή οποιασδήποτε παραπλάνησης».