Η Business Exchanges, προϊόν συνεργασίας της EFG Eurobank Ergasias, της Panafon και της Hellas On Line ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου ελληνικού «οριζόντιου» ηλεκτρονικού κόμβου αγορών μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι κάθετες αγορές με πρώτη την αγορά του λιανεμπορίου.

Η Business Exchanges, προϊόν συνεργασίας της EFG Eurobank Ergasias, της Panafon και της Hellas On Line ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου ελληνικού “οριζόντιου” ηλεκτρονικού κόμβου αγορών μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι κάθετες αγορές με πρώτη την αγορά του λιανεμπορίου.

Τρεις κορυφαίες επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της νέας οικονομίας (τραπεζών, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής), ανακοίνωσαν πρόσφατα την από κοινού ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία Business Exchanges, που δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι EFG Eurobank Ergasias, Panafon και Hellas On Line προχώρησαν στη δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace) για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Στα τέλη Μαρτίου του 2001 και αφού λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος, η νεοσύστατη εταιρεία Business Exchanges Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 2 δισ. δρχ. και μετόχους την EFG Eurobank Ergasias (60%), την Panafon (30%) και την Hellas On Line (10%) θα παρουσιάσει τον πρώτο ελληνικό κόμβο ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες θα αφορούν αρχικά σε οριζόντιες αγορές (υπηρεσίες και προϊόντα γενικής μορφής: ταξίδια, έπιπλα γραφείου, ασφάλιση κ.λπ.). Δύο μήνες αργότερα θα εγκαινιαστεί και ο πρώτος ηλεκτρονικός κόμβος σε “κάθετη” αγορά και συγκεκριμένα σ’ αυτή του λιανεμπορίου (αλυσίδες σούπερ μάρκετ τροφίμων και μη, αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών), ενώ στα στρατηγικά σχέδια της Business Exchanges είναι η άμεση επέκτασή της και σε άλλες καθετοποιημένες αγορές όπως αυτή των κατασκευών.

Η Business Exchanges έχει ήδη εξασφαλίσει μια πληθώρα ιδρυτικών συνεργατών όπως τον όμιλο εταιρειών Φουρλή, την Ράδιο Κορασίδης, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, τον όμιλο πληροφορικής LogicDis, την Procurement and Trading και την φαρμακοβιομηχανία Famar.

Στους τομείς της στρατηγικής, της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών Ίντερνετ η εταιρεία Business Exchanges συνεργάστηκε με τoν στρατηγικό σύμβουλο Booz Allen & Hamilton, την Kantor Managements Consultants στη διερεύνηση της ελληνικής αγοράς για τη δημιουργία και υποστήριξη της νέας εταιρείας, την IBM Global Services και την IBM Hellas για τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και με την εταιρεία Hypertech για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και την εφημερίδα “Ναυτεμπορική” ως βασικό παροχέα ειδήσεων και περιεχομένου.

Το πλαίσιο λειτουργίας του e-marketplace

Ο ηλεκτρονικός κόμβος αγορών που θα δημιουργηθεί θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) που θα συμμετέχουν να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων που προτίθενται να αγοράσουν, να ζητούν ειδικές προσφορές από τους προμηθευτές τους (δημοπρασία), να εκτελούν τελικά την αγορά των προϊόντων online με τους όρους που επιθυμούν και τέλος να συνδέεται η όλη διαδικασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης (λογιστικό, αποθέματα κ.λπ.). Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα τοπικά και διεθνή B2B ηλεκτρονικά marketplaces με προοπτική να αναπτυχθεί μια μεγάλη και κρίσιμη μάζα πωλητών και αγοραστών, που θα έχουν τη δυνατότητα αυξημένων συνεργιών. Τέλος θα αποτελέσει τον ουδέτερο εγγυητή των ασφαλέστερων και πιο αξιόπιστων λύσεων για τη διενέργεια διεπιχειρησιακών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός κόμβος αγορών θα παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης τόσο των προμηθευτών όσο και των αγοραστών των προϊόντων, ασφάλειας συναλλαγών (π.χ. μόνο ο ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση στα τιμολόγια), ελέγχου πρόσβασης μέσω του ηλεκτρονικού διαβατηρίου για τον κόμβο, διεκπεραίωσης των συναλλαγών, καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω των υπηρεσιών μάρκετινγκ, διαφήμισης διανομής και ασφάλισης των προϊόντων.

Ο γενικός διευθυντής της EFG Eurobank Ergasias και πρόεδρος της νέας εταιρείας κ. Χ. Κύρκος, στην παρουσίαση του πεδίου δραστηριοποίησης και των στόχων της Business Exchanges δήλωσε ότι το ζητούμενο είναι η μείωση του κόστους και του χρόνου σε κάθε συναλλαγή, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε από τη διεθνή εμπειρία, οι εξοικονομήσεις κόστους ανά κλάδο έχουν ως εξής: στα χημικά το μέσο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας (ποσοστό σε σχέση με τα έσοδα) υπολογίζεται στο 9,9%, ενώ με τη μέθοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών μειώνεται στο 6,4%, αντίστοιχα στα καταναλωτικά προϊόντα μειώνεται από 11,9% σε 6,5%, στα φαρμακευτικά από 8,6% σε 3,9% κ.λπ. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτή η εξοικονόμηση κόστους; Μήπως μέσω μιας συνεχούς δημοπρασίας; Δεν είναι εκεί το ζητούμενο, απάντησε ο κ. Χ. Κύρκος, “εφόσον στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου προμηθευτές και αγοραστές δεν είναι ανταγωνιστές αλλά συνεργάτες. Η μείωση λοιπόν του κόστους προέρχεται από τη μείωση του εσωτερικού κόστους στη διαδικασία μιας εμπορικής συναλλαγής (μείωση λαθών, μείωση αποθεμάτων και υπερβάλλουσας εργασίας)”. Εξάλλου ο κ. Ν. Νανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias δήλωσε ότι: “σύμφωνα με στοιχεία της Forester Research οι ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B υπολογίζονται ότι σήμερα φθάνουν στο 20% επί του συνόλου, ενώ μέχρι το 2004 αναμένεται να φθάσουν στο 50%. Εξάλλου, ήδη σήμερα λειτουργούν παγκοσμίως πάνω από 700 ηλεκτρονικοί κόμβοι διεπιχειρησιακών συναλλαγών και τουλάχιστον 20 από τις εταιρείες που τους διαχειρίζονται είναι εισηγμένες, εμφανίζοντας χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη από 100 δισ. δολάρια”.

Δυναμική συνύπαρξη τριών εταιρειών

Ο κ. Θ. Φέσσας, πρόεδρος του ομίλου Quest, υποστήριξε από την πλευρά του ότι το περιβάλλον της νέας οικονομίας καταργεί τις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης της πληροφορίας και των συναλλαγών, ενώ καθιστά δυνατή τη δυναμική συνύπαρξη των τριών εταιρειών. “Η συμμετοχή της Hellas On Line στη νέα εταιρεία που εκμεταλλεύεται τόσο το δίκτυο υποδομών της Panafon όσο και το δίκτυο πελατείας της EFG Eurobank Ergasias, αποσκοπεί και στην έμπρακτη επιβεβαίωση της στενής συνεργασίας του ομίλου Quest με δύο μεγάλους πρωταγωνιστές της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής”.

Ο κ. Γ. Κορωνιάς, διευθύνων σύμβουλος της Panafon, ανέφερε: “Από τις αρχές του 2000 η εταιρεία μας, ηγέτης στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, άρχισε να τοποθετείται στρατηγικά στον ευρύτερο χώρο των ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και του Ίντερνετ. Συνεπής στη στρατηγική που χάραξε η Panafon, έρχεται σήμερα να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ένα χώρο με σημαντικές άμεσες και έμμεσες συνέργιες και οφέλη για την εταιρεία και τους πελάτες της, αφού θεμελιώδης αρχή κάθε αγοράς είναι και παραμένει η επικοινωνία. Εξάλλου, η υποστήριξη της Vodafon εξασφαλίζει και τη δυνατότητα διεθνούς παρουσίας της Business Exchanges”.