Η Mondelez, δεσμευμένη από χρόνια στη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών τομέων, καθιέρωσε τον Οκτώβριο ως μήνα εθελοντισμού για όλο το προσωπικό της.

Στο πλαίσιο αυτό, φέτος συνδέθηκε με τη ΜΚΟ Praksis, για τη διενέργεια εστιασμένων δράσεων στήριξης, εμψύχωσης και εκπαίδευσης σε δεξιότητες των μελών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, η εταιρεία υλοποιεί όλο τον Οκτώβριο σε αυτό εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά οικογενειών που στηρίζει η Praksis, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συν στο Πλην».
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη οργάνωσε μια επίσκεψη στο Αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για παιδιά οικογενειών που στηρίζει η Praksis. Στις δράσεις συμμετέχουν περισσότερα από 180 παιδιά και 100 εθελοντές εργαζόμενοι της Mondelez.