Σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων και στην έκδοση αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκαλούν οι συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η απόφαση του συλλόγου των υπαλλήλων στην Επιτροπή να πραγματοποιούνται απεργίες κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, οπότε συνεδριάζει η Ολομέλεια, έχει κυριολεκτικά «παγώσει» το έργο της Αρχής. 'Ετσι, παραμένει σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση τριών σημαντικών υποθέσεων -η μία από αυτές αφορά την καταγγελία κατά της Nestle Hellas περί εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά του στιγμιαίου καφέ- για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος να μην εκδοθούν αποφάσεις, εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων.

Τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το θέμα, αποφάσισαν προ ημερών να πραγματοποιούν τις συνεδριάσεις τους κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, φέρονται να συζητούν το ενδεχόμενο να λάβουν απόφαση για τη διενέργεια επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας τις δύο αυτές ημέρες, ώστε να μπλοκάρουν και πάλι το έργο της Επιτροπής.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων, στην Επιτροπή παραμένει σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση τριών σημαντικών υποθέσεων, για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος να μην εκδοθούν αποφάσεις, εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων. Και αυτό διότι στις 8 Φεβρουαρίου 2009 λήγει η θητεία των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής, οπότε κάθε υπόθεση, για την οποία δεν έχει κλείσει ο κύκλος των ακροάσεων ή των διασκέψεων, όπως προβλέπει ο νόμος, θα επανεξεταστεί από τη νέα σύνθεση της Επιτροπής.

Στον «αέρα» τρεις υποθέσεις

Μία εκ των υποθέσεων, για τις οποίες τίθεται ζήτημα επανεξέτασης, αφορά στην καταγγελία της Γ. Δρίτσας και ΣΙΑ ΕΒΕ κατά της Nestle Hellas και της μητρικής της περί εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά του στιγμιαίου καφέ, στην οποία η Nestle Hellas κατέχει πολύ υψηλά μερίδια αγοράς, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένουν και δύο ακόμη υποθέσεις οι οποίες αφορούν στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε αδιέξοδο

Στο μεταξύ, οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΥΠΑΝ και εργαζομένων στην Επιτροπή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο μεν σύλλογος των υπαλλήλων επιμένει ότι τα αιτήματά του δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την Κυβέρνηση, ο δε υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γ. Βλάχος, δηλώνει ότι το ΥΠΑΝ έχει ικανοποιήσει τα θεσμικά αιτήματα του συλλόγου, αλλά για την επίλυση των οικονομικών του αιτημάτων μόνος αρμόδιος είναι το Υπουργείο Οικονομίας.

Πάντως, σε χθεσινή ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτα αιτήματά του, όπως:

  • Η ενημέρωση και συμμετοχή του όσον αφορά στις σκοπούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.
  • Η νομική προστασία των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από τις ποινικές διώξεις που υφίστανται για καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.
  • Η ηθική κάλυψη των υπαλλήλων από συκοφαντικά και στοχευμένα δημοσιεύματα.
  • Η αναμόρφωση του μισθολογίου των τακτικών υπαλλήλων.
  • Η ρύθμιση σχετικά με τις δαπάνες των υπηρεσιακών μετακινήσεών τους.