Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Food Safety in Europe: Cooperation between EFSA and the Member States», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με χαιρετισμούς που απηύθυναν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Ι. Οικονόμου, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA, κ. Roland Vaxelaire.

Οι συμμετέχοντες της ημερίδας ενημερώθηκαν σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της EFSA, των εθνικών αρχών ελέγχου και της Βιομηχανίας Τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ στα 2 στρογγυλά τραπέζια που πραγματοποιήθηκαν συζητήθηκαν οι μηχανισμοί εκτίμησης της επικινδυνότητας νέων τεχνολογιών και αναδυόμενων κινδύνων, ενώ αναλύθηκαν οι στρατηγικές διαχείρισης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας στους καταναλωτές από την EFSA, τη Βιομηχανία Τροφίμων και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι για τη σωστή επικοινωνία των θεμάτων που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των Αρχών, της Βιομηχανίας, της επιστημονικής κοινότητας και των ΜΜΕ. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η συνεχής και αντικειμενική ενημέρωση του καταναλωτή, ώστε να μπορεί να κρίνει αμερόληπτα και να εκτιμά τους πραγματικούς κινδύνους για να κάνει τις επιλογές του χωρίς να επηρεάζεται από υπερβολές και ανακρίβειες.