Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής της 31ης Δεκεμβρίου 2002 49 κατηγορίες επιτηδευματιών με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής της 31ης Δεκεμβρίου 2002 49 κατηγορίες επιτηδευματιών με βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση (ΠΟΛ. 1290/02) του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Φωτιάδη, οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2002 τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών δεν υπερέβησαν τα 100.000 ευρώ –νέο όριο τήρησης βιβλίων Α΄ κατηγορίας, της παρ.7 του αρ.4 του ΚΒΣ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3052/2002– καθώς και οι επιτηδευματίες της Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ που έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους μία από τις παρακάτω δραστηριότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002. Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία κατά την οποία οι επιτηδευματίες είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταγράψει την απογραφή στα βιβλία τους είναι η 20η Φεβρουαρίου 2003.

Ποιοι απαλλάσσονται

Ανάμεσα στις 49 κατηγορίες επιτηδευματιών περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  • Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  • Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  • Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
  • Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική-λιανική).
  • Πρατηριούχος καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
  • Πώληση τηλεκαρτών.
  • Πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας.