Αυξήθηκε κατά 5,25% ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία για το 2021, από τα 405,46 εκατ. ευρώ στα 426,75 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα μικτά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 5,96%, σε 77,8 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 82,7 εκατ. ευρώ του οικονομικού έτους 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 55,51%, από τα 23 εκατ. ευρώ του 2020 σε 10,24 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 48,45%, από τα 17,25 εκατ. ευρώ το 2020, σε 8,9 εκατ. ευρώ για το 2021.

Οι εξαγορές του Ομίλου και τα σημεία καμπής του 2021 που… φρέναραν τα κέρδη
Η διοίκηση του Ομίλου Ελληνικών Γαλακτοκομείων επιδιώκει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων μέσω της διενέργειας των απαραίτητων επενδύσεων σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο, για λογαριασμό όλων των εταιρειών, οι οποίες έχουν όλες συνεισφέρει στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Θυμίζουμε ότι εντός του 2021 τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία απέκτησαν το εμπορικό σήμα και το εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας Αγνό (Μάρτιος 2022), μέσω της θυγατρικής Olympus Foods Cyprus εξαγόρασαν το 49% της κυπριακής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων Κουρούσιης και την United Milk Co. της Βουλγαρίας, μέσω της βουλγαρικής Tyrbul SA.

Η χρήση 2021 και ειδικά το πρώτο τετράμηνο χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς τον τομέα της κατανάλωσης. Ως προς το μακροοικονομικό περιβάλλον, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία παρατηρούν ότι η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει, ειδικότερα λόγω της αύξησης ενεργειακού κόστους και τιμών. Τους τελευταίους μήνες του 2021 πράγματι ενισχύθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις στις περισσότερες οικονομίες και αυξήθηκαν ραγδαία οι τιμές στην κοστολογική βάση της βιομηχανικής παραγωγής, δηλαδή σε πρώτες και δευτερεύουσες ύλες, σε υλικά συσκευασίας, στο κόστος ενέργειας και στα μεταφορικά κόστη.

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και στο άμεσο μέλλον.
Οι δραστηριότητες των Ελληνικών Γαλακτοκομείων δεν έχουν έχει άμεση γεωγραφική σύνδεση με τα γεγονότα στην Ουκρανία, ωστόσο εκτιμάται ότι θα υπάρξει αρνητική επίδραση στον βαθμό που η εμπόλεμη σύρραξη και οι κυρώσεις του δυτικού κόσμου στη Ρωσία διαρκέσουν αρκετό χρόνο.

Έρχεται αναδιοργάνωση παραγωγικών διαδικασιών, για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ο σχεδιασμός του Ομίλου προβλέπει μείωση κόστους μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Ταυτόχρονα, τίθεται ως στόχος η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter