Σε πόλεμο ανακοινώσεων επιδόθηκαν η Cola Cola από τη μια πλευρά και οι Έψα, Λουξ και Βίκος από την άλλη, αναφορικά αφενός με την επικοινωνιακή χρήση εθνικού συμβόλου σε συλλεκτικές συσκευασίες της πρώτης, ήτοι της απεικόνισης του Παρθενώνα, και αφετέρου με την αποστασιοποιημένη στάση του Υπουργείου Πολιτισμού έναντί της ως αρμόδιας αρχής.

«Με τη στάση του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται ξεκάθαρη η εμμονή του στη στήριξη της άποψης ενός προσώπου, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, την οποία φαίνεται να υιοθετεί εκ του προχείρου ανώτερη υπάλληλος, χωρίς να έχει επιζητηθεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους ή κάποιου άλλου οργάνου αρμοδίου για την επίλυση τόσο σοβαρών ζητημάτων, που αφορούν το υπουργείο», επισημαίνεται σε ανακοίνωση των τριών εταιρειών-μελών της πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας.

Σε απαντητική ανακοίνωση της Coca Cola τονίζεται ότι η εταιρεία έλαβε το Νοέμβριο πέρυσι έγγραφη διαβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εν λόγω υπουργείου ότι δεν απαιτείται άδεια για τη σχετική απεικόνιση, διαμηνύοντας ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της για κάθε συκοφαντική δυσφήμισή της, επισημαίνοντας ότι η σχετική νομοθεσία «είναι σε ισχύ από το 2002 και ουδέποτε υπέβαλε σε αδειοδότηση ελεύθερα σχέδια μνημείων».

Η Βίκος, διαφοροποιούμενη από τις ΕΨΑ και Λουξ ως προς τις περαιτέρω προθέσεις τους κατά της πολυεθνικής, ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον της, ικανοποιούμενη από την ευρεία δημοσιότητα του θέματος και τις δύο σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας εις βάρος της, με τις οποίες το συμβούλιο αξίωσε την ανάκληση της επίμαχης καμπάνιας.