Ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 6% σε αξία σημείωσαν κατά το α’ τετράμηνο του 2009 τα φρεσκοκατεψυγμένα αλιεύματα Kallimanis, υπερβαίνοντας κατά μια ποσοστιαία μονάδα την ανάπτυξη που σημείωσε στο σύνολό της η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της IRI Hellas, εξίσου σημαντική ήταν η πορεία της μάρκας Kallimanis Pane στην κατηγορία των παναρισμένων αλιευμάτων, αφού σημείωσε ανάπτυξη 3%, με την κατηγορία να παραμένει σχεδόν στάσιμη με οριακή ανάπτυξη της τάξης του 1%.

Σημαντική ήταν η επίδοση της εταιρείας και στον κλάδο των ημιέτοιμων γευμάτων, αφού κατάφερε να αντισταθεί στην έντονη πτωτική τάση της κατηγορίας που έφτασε το -11%, με τα Πιάτα Ημέρας Kallimanis να περιορίζουν την πτωτική τους τάση στο -3% και να σημειώνουν αύξηση του μεριδίου αγοράς τους κατά 1,5%.

Ως εκ τούτου, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά το πρώτο τετράμηνο του 2009 ήταν θετικά, με τον κύκλο εργασιών να παρουσιάζει αύξηση κατά 4,7% και να διαμορφώνεται στα 30,9 εκατ. ευρώ, από τα 29,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008. Το μικτό περιθώριο κέρδους κυμάνθηκε στα 7,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 23,6% επί του κύκλου εργασιών) το α’ τετράμηνο του 2009, έναντι  6,3 εκατ. ευρώ(ποσοστό  21,3% επί του αντίστοιχου κύκλου εργασιών) το 2008. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι των 3,3 εκατ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,1%.

Το 2008 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,8% στα 61,5 εκατ. ευρώ, έναντι 54.5 εκατ. ευρώ το 2007. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 13,3% και διαμορφώθηκε στα 13,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 11,6 εκατ. ευρώ το 2007. Το EBIDTA διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ.