Η Αγγελάκης ΑΕ είναι μία από τις εταιρείες που διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στην εκδήλωση Diamonds of the Greek Economy 2021, την οποία διοργάνωσε η New Times Publishing στις 7 Ιουλίου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των δυναμικότερων ελληνικών επιχειρήσεων για το 2021 και της συνεισφοράς τους στην εθνική οικονομία.

Η αξιολόγησή τους έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών, της πολιτικής τους σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης.