Το δ' τρίμηνο του 2006 οι θέσεις απασχόλησης στο εμπόριο μειώθηκαν περίπου κατά 5.000 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, σύμφωνα με την ΄Ερευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ. Το γεγονός είναι ανησυχητικό, καθώς η μείωση των θέσεων εργασίας έγινε το διάστημα που εφαρμόστηκε το νέο ωράριο και άλλες ρυθμίσεις για το εμπόριο, οι οποίες -κατά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης- θα έπρεπε να αποφέρουν σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Το ίδιο διάστημα έγιναν και μεγάλες επενδύσεις στον χώρο του λιανικού εμπορίου, που δεν φαίνεται να συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης.

Για πρώτη φορά από το 1998, έτος από το οποίο η ΄Ερευνα Εργατικού Δυναμικού άρχισε να διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση, το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας βρέθηκε κάτω από το 9% το 2006. Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της έρευνας για το δ’ τρίμηνο του έτους, με την οποία ολοκληρώθηκε ο κύκλος ερευνών για το 2006.

Από τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι το δ’ τρίμηνο του 2006 η ανεργία ανήλθε στο 8,8%, δηλαδή σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα πιο κάτω από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005 (9,7%). Σε μέσα επίπεδα έτους το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 8,9%, έναντι 9,9% το 2005. ΄Ομως, τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται έντονα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που υποστηρίζουν ότι η πραγματική ανεργία είναι πολύ υψηλότερη, αλλά καλύπτεται με τη βοήθεια προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων, που προσφέρουν ολιγόωρη και ολιγόμηνη απασχόληση σε δεκάδες χιλιάδες άτομα, δίνοντάς τους αμοιβές λίγων εκατοντάδων ευρώ.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμβολή του εμπορίου και του τουριστικού τομέα στην καταπολέμηση της ανεργίας κάθε άλλο παρά θετική ήταν καθώς:

  • Το δ’ τρίμηνο του 2006 η απασχόληση στο εμπόριο (λιανικό και χονδρικό) ανήλθε σε 780.300 άτομα, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005 ήταν 785.200 άτομα. Δηλαδή, οι θέσεις απασχόλησης φαίνεται να μειώθηκαν περίπου κατά 5.000.
  • Σε ό,τι αφορά στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, το δ’ τρίμηνο του 2005 απασχολούσαν 298.400 άτομα και έναν χρόνο αργότερα 297.400, δηλαδή 1.000 άτομα λιγότερα.

Το γεγονός, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ανησυχητικό, καθώς η μείωση των θέσεων εργασίας έγινε το διάστημα που εφαρμόστηκε το νέο ωράριο και άλλες ρυθμίσεις για το εμπόριο, οι οποίες, κατά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έπρεπε να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Το ίδιο διάστημα έγιναν και μεγάλες επενδύσεις στον χώρο του λιανικού εμπορίου (κυρίως στους κλάδους των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στην ένδυση-υπόδηση), που δεν φαίνεται να συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης.

Αυξητικά κινήθηκε η απασχόληση το 2006 στη μεταποιητική βιομηχανία (περίπου 9.000 θέσεις εργασίας περισσότερες το δ’ τρίμηνο του 2006 σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2005), στον ενεργειακό τομέα (+3.000 θέσεις απασχόλησης), στις κατασκευές (+9.000), στη δημόσια διοίκηση (πάνω από 30.000 νέες θέσεις απασχόλησης!), στην εκπαίδευση (+15.000), στην υγεία (+12.000) κλπ.

Η γεωγραφία της ανεργίας

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή της ανεργίας στη χώρα μας, από την έρευνα της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι οι ισχυρότεροι θύλακες ανεργίας εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνο δύο είχαν ανεργία υψηλότερη από 10% το δ’ τρίμηνο του 2006. Και οι δύο βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα: Δυτική Μακεδονία 12%, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 10,6%.

Επιπλέον:

  • 7 από τους 10 νομούς με το μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας εντοπίζονται στη Μακεδονία. Μάλιστα, στην Καστοριά 1 στους 4 εργαζόμενους είναι άνεργος.
  • Σε 16 νομούς, από τους 45 που περιλαμβάνονται στην έρευνα της ΕΣΥΕ, η ετήσια ανεργία ήταν πέρσι υψηλότερη από 10%. Σε έναν από αυτούς το ποσοστό ήταν υψηλότερο από 20% και σε πέντε πάνω από 15%.
  • Παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας, σε 13 νομούς καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού (Κιλκίς, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Τρικάλων, Κυκλάδων, Χίου, Χανίων, Λασιθίου, Φθιώτιδας, Ροδόπης, Χαλκιδικής).

Η ταυτότητα των ανέργων

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί σημαντικά (13,5%), αλλά εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,5%). Σε ό,τι αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση της ανεργίας, το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται στις μικρές ηλικίες (15-29 ετών), όπου το ποσοστό των ανέργων ανέρχεται σε 18,3%. Στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 25,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (11,3%) και στους κατόχους απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης (10,2%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ΕΣΥΕ, από το σύνολο το 429.089 ανέργων, το 87,9% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των “νέων” ανέργων, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 36,2% του συνόλου των ανέργων. Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες, αποτελούν σχεδόν το 55% του συνόλου των ανέργων.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 5,7% των απασχολούμενων. Το 43,4% των εργαζόμενων αυτής της κατηγορίας έκανε αυτή την επιλογή γιατί δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 11,9% γιατί φροντίζει μικρά παιδιά ή ενήλικες.