Τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου ανακοίνωσε η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Επικεφαλής της ανέλαβε ο κ. Βαγγέλης Βόδενας, στέλεχος με εμπειρία 35 ετών στον κλάδο, που εντάχθηκε στο δυναμικό της αλυσίδας για τον σκοπό αυτό. Η αποστολή τής εν λόγω διεύθυνσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, είναι να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη λειτουργία των καταστημάτων του δικτύου της, μέσω της υιοθέτησης περισσότερο πελατοκεντρικής προσέγγισης.