Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Σύμφωνα με πληροφορίες του «σελφ σέρβις», η σχετική συμφωνία θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, αν και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εξαιτίας του ότι μια μερίδα εκ των περίπου 360 εταιρειών που ανήκουν στη Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, δεν προώθησαν άμεσα στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που τους ζήτησε.
Kατά τις ίδιες πληροφορίες, περί τις 25 Νοεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οπότε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών των δύο εταιρειών, η έγκριση της συγχώνευσης αναμενόταν περί τα μέσα του Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, προκειμένου η διαδικασία της εξαγοράς να ολοκληρωθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες διεκπεραιώνουν μια σειρά απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η συγχώνευση να τελειώσει αμέσως μετά την έγκρισή της από την ανεξάρτητη αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε το κωδικολόγιο προϊόντων βάσει του οποίου τα μέλη της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες τροφοδοτούνται στο εξής από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Για να καταστεί αυτό εφικτό, οι δύο εταιρείες σύναψαν εμπορική συμφωνία, προκειμένου αφενός οι συναλλαγές τους να είναι σύννομες και αφετέρου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους μέχρι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ν’ ανάψει το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση.

Προετοιμασίες ώστε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος γίνονται και σε νομικό επίπεδο. Ειδικότερα, η Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες όρισαν για την 19η Δεκεμβρίου την έκτακτη γενική συνέλευσή της, ώστε οι μέτοχοί της να εγκρίνουν την τελική συμφωνία των δύο μερών, η οποία θα είναι έτοιμη να υπογραφεί από τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών αμέσως μόλις η Επιτροπή Ανταγωνισμού την κάνει δεκτή. Προκειμένου, μάλιστα, να διασφαλιστεί ότι οι δύο εταιρείες θα είναι έτοιμες να ολοκληρώσουν άμεσα την απαιτούμενη διαδικασία, ακόμη κι αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχωρήσει το έργο της με κάποια, έστω, μικρή καθυστέρηση, ορίστηκε επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, που ακολουθεί περίπου μια εβδομάδα μετά την αρχική σύγκλισή της. Βάσει των προαναφερόμενων εκτιμάται ότι η διαδικασία εξαγοράς της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός θα ολοκληρωθεί και τυπικά το πολύ εντός δεκαημέρου μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αύξηση μεριδίου και γεωγραφική επέκταση
Στην πράξη οι σχετικές μέριμνες δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός να κινήσει το ταχύτερο δυνατόν το μηχανισμό της για την ενσωμάτωση των εταιρικών καταστημάτων της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες στο δίκτυό της, με ριζικές ή με περιορισμένης έκτασης ανακαινίσεις τους και με την τοποθέτηση στις προσόψεις τους της εμπορικής ονομασίας «Κρητικός». Η σχετική διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τους έξι μήνες. Στο μεταξύ, στην εταιρεία θα εγγραφούν και οι συμβάσεις δικαιόχρησης της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, εφόσον αυτή ως νομικό πρόσωπο θα απορροφηθεί από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Σημειώνουμε ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός πέραν των προαναφερόμενων συνεχίζει την επενδυτική της πολιτική με την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων, όπως και την πολιτική της επέκτασης του δικτύου της μέσω νέων συμβάσεων franchise. Παράλληλα διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για τυχόν νέες εξαγορές εταιρειών, που ανήκουν στο δυναμικό των τοπικών αλυσίδων του κλάδου. Ο στόχος της είναι η απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και η γεωγραφική επέκταση του δικτύου της στο σύνολο της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. 