Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, που το 2021 είδε τον τζίρο της να σπάει για πρώτη φορά το φράγμα των 400 εκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από το άνοιγμα νέων καταστημάτων, που συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος, καθώς και από την ενσωμάτωση της CRM Αριάδνη στο δίκτυό της, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ανήλθε σε 419,8 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 355,6 εκατ.την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (αύξηση 18,05% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρέμειναν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021, έναντι της χρήσης του 2020 που είχαν ανέλθει στο ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54,36% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Σημειωτέον ότι η αλυσίδα μείωσε πέρυσι τον μέσο χρόνο πληρωμών κατά μία ημέρα, από τις 124,86 μέρες του 2020 στις 123,83 μέρες. Πάντως, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για το 2021, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σημαντικός, καθότι η εταιρεία έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και στηρίζεται στις λειτουργικές ταμειακές ροές της για την ταμειακή κάλυψη των υποχρεώσεων της. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 το κυκλοφορούν ενεργητικό της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ανερχόταν σε 85,6 εκατ. ευρώ, όταν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της έφταναν τα 145,3 εκατ. ευρώ.

Είκοσι νέα καταστήματα στο πρώτο εξάμηνο του 2022
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το 2021 η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός προέβη σε συνολικές επενδύσεις παγίου εξοπλισμού ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των καταστημάτων που ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 2021 ανήλθε σε 30 και το σύνολο των καταστημάτων που απάρτιζαν το δίκτυο της εταιρείας (εταιρικά, αντιπρόσωποι, franchise) στο τέλος του 2021 ανερχόταν σε 262. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 προστέθηκαν στο δίκτυο της αλυσίδας ακόμα 20 νέα καταστήματα, 13 εταιρικά και 7 franchise. με την εταιρεία να επενδύει στη δημιουργία νέων καταστημάτων κυρίως σε περιοχές όπου έχει μικρή η και καθόλου παρουσία, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων καταστημάτων της.

Σταθεροποίηση με τάση ανόδου το 2022
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ακόμα και στα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αναφορά σε αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση ή τις ανατιμήσεις εξαιτίας του πληθωρισμού. Αντίθετα, η διοίκηση της εταιρείας, με βάση την πορεία των εργασιών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού, εκτιμά ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου. Επισημαίνει μάλιστα ότι οι προοπτικές για το 2022 διαφαίνονται πολύ θετικές, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων και το συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που ανταποκρίνεται στην πολιτική της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter