Το άνοιγμα του οργανωμένου λιανεμπορίου στην αγορά των υγρών καυσίμων, καθώς και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως έγινε πρόσφατα με τις βρεφικές τροφές, προβλέπει το νέο μνημόνιο που ψήφισε στις 12 Φεβρουαρίου η Βουλή.

Το μνημόνιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει «πακέτο» μεταρρυθμιστικών μέτρων που αποβλέπει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί το αργότερο έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Ειδικότερα, με το νέο μνημόνιο η κυβέρνηση υποχρεούται:

  • Να αναθεωρήσει και να κωδικοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις εξαγωγές (δηλ. τους Ν.936/79 και ΝΔ 3999/59), να καταργήσει την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου και να καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών. Η νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί στο α’ τρίμηνο του 2012.
  • Να καταργήσει το άρθρο 24 του Ν.2941/2001, το οποίο απαγορεύει την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.3959/ 2001 περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης με τη μορφή της επιθετικής πολιτικής τιμών και του Ν.149/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ρύθμιση θα πρέπει να ψηφιστεί στο α’ τρίμηνο του 2012.
  • Να άρει τα εμπόδια που σήμερα απαγορεύουν στους εμπόρους να πωλούν μια σειρά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως για παράδειγμα τις βρεφικές τροφές που προσφάτως απελευθερώθηκαν. Και αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στο α’ τρίμηνο του 2012.
  • Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της ΥΑ A2-3391, σχετικά με την υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η σχετική παρέμβαση, που ουσιαστικά προϋποθέτει την κατάργηση συγκεκριμένων Αγορανομικών Διατάξεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στο α’ τρίμηνο του 2012.
  • Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. Η εν λόγω ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ επίσης στο α’ τρίμηνο του 2012.

Βενζινάδικα δίπλα στα σούπερ μάρκετ
Επίσης, η κυβέρνηση υποχρεούται να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3897/2010 προκειμένου α) να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παρ.1, του Ν. 3897/2010.

Σημειώνεται ότι με τις δύο αυτές παρεμβάσεις ουσιαστικά θα δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να λειτουργήσουν δίπλα από τα καταστήματά τους πρατήρια υγρών καυσίμων και γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παρ.6 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες της ΕΕ να ανοίξουν πρατήρια υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τρεις ρυθμίσεις οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στο β’ τρίμηνο του 2012. Ακόμα η κυβέρνηση οφείλει μέχρι το τέλος του Μαρτίου να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι τα προσύμφωνα σύστασης εταιρειών πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους, προτού το ΥΠΑΑΝ μπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό.