Ως «σοβαρές» εκτιμώνται οι επιπτώσεις στους ασφαλισμένους από την ανάκληση των αδειών των πέντε ασφαλιστικών εταιρειών (Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ, General Union και Trust, Γ. Η. Σκούρτης), δεδομένου ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών αφήνει λιγότερο ή περισσότερο ακάλυπτες τις διαφορετικές περιπτώσεις ασφαλισμένων (επιχειρήσεων και προσώπων). Το λιγότερο που χάνουν οι ασφαλισμένοι είναι το «μη δεδουλευμένο» ασφάλιστρο που είχαν καταβάλει στις «πέντε» και την ησυχία τους, αφού πρέπει να αναζητήσουν επειγόντως νέες ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, τα πυρασφαλιστήρια στις «πέντε»… καίνε τους δικαιούχους αποζημιώσεων, οι οποίοι βρίσκονται «στον αέρα», ενώ θέμα τίθεται και με τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης προσωπικού, αφού οι σχετικές εγγυήσεις του Δημοσίου παραμένουν στα χαρτιά.

Κρίνοντας από τον όγκο των συμβολαίων που περιελάμβαναν τα χαρτοφυλάκια των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, General Union και General Trust, εταιρειών συμφερόντων του προέδρου του ομίλου Ασπίς, κ. Παύλου Ψωμιάδη, όπως και της Γ. . Σκούρτης, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην αγορά χαρακτηρίζεται από στελέχη της σοβαρό. Μόνο τα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτων υπολογίζονται σε 850.000, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συμβόλαια κάλυψης χιλιάδων επαγγελματικών οχημάτων και στόλων αυτοκινήτων μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται, βέβαια, για συμβόλαια τα οποία για ένα μήνα από την ημερομηνία ανάκλησης καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο, και τα οποία οι κάτοχοί τους υποχρεούνται τώρα να τα μεταφέρουν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, χάνοντας το μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο.

‘Οσο για τις ζημιές που είχαν προκαλέσει οι ασφαλισμένοι στις προαναφερόμενες εταιρείες, που εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ, επίσης μεταφέρονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο θα αναλάβει την κάλυψή τους για λογαριασμό των πέντε ανακληθέντων ασφαλιστικών εταιρειών.

Καίνε οι ασφαλίσεις πυρός

Σοβαρότερα, όμως, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσες επιχειρήσεις είχαν ασφαλισμένα στις ανωτέρω εταιρείες άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, μέσω πυρασφαλιστηρίων (κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς κά). Πρόκειται είτε για συνασφαλιστήρια με ποσοστιαία συμμετοχή κάποιας ή κάποιων εκ των πέντε προαναφερόμενων εταιρειών είτε για ασφαλιστήρια που ελέγχονταν από αυτές κατά 100%. Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να αντικατασταθούν οι εταιρείες που έκλεισαν, ενώ οι κάτοχοι συμβολαίων της δεύτερης κατηγορίας οφείλουν να μεριμνήσουν άμεσα, προκειμένου να συνάψουν νέα συμβόλαια, καθότι μέχρι τότε παραμένουν ανασφάλιστοι.

Με δεδομένο μάλιστα ότι για τις ασφαλίσεις πυρός δεν υφίσταται Επικουρικό Κεφάλαιο, όσα από τα συμβόλαια αυτά ενεργοποιήθηκαν λόγω μικρής ή μεγάλης ζημιάς, οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων βρίσκονται «στον αέρα». Το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να απευθυνθούν στους εκκαθαριστές των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματά τους, και σε κάθε περίπτωση οφείλουν να επιδείξουν τεράστια υπομονή.

«Στον αέρα» τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης προσωπικού

Θέμα τίθεται και με τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης προσωπικού. Πρόκειται για χιλιάδες συμβάσεις που είχε συνάψει η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, την τύχη των οποίων θα κρίνει ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής, κ. Σπ. Γριβογιάννης. Ο Επόπτης θα διερευνήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για τη μεταφορά των συμβάσεων σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε οι ασφαλισμένοι να μη χάσουν τα δικαιώματά τους. ‘Οσο για τα ανοίγματα των συγκεκριμένων συμβολαίων, σύμφωνα με ρύθμιση που ψηφίσθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Αύγουστο, ρόλο εγγυητή αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, τα περί μεταφοράς συμβολαίων και εγγύησης του δημοσίου παραμένουν στα χαρτιά.

Μένει να αποδειχθεί σε τι βαθμό θα ισχύσουν και στην πράξη, για να διαπιστωθεί πόσα θα είναι τα χρήματα που θα χάσουν οι 200.000-250.000 ασφαλισμένοι της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ.