Το ecommerce είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι λιανεμπορίου στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Centre for Retail Research, οι συνολικές πωλήσεις e-commerce στη Δ. Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία) ήταν το 2015 152,2 δισ. λίρες, το 2019 αναμένεται να ανέλθουν σε 223,42 δισ. λίρες (+47,5%) και για το 2020 προβλέπεται πως θα φθάσουν τα 249 δισ. λίρες.

Σε αυτές τις έξι χώρες, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι online πωλήσεις εκτιμάται πως θα κατακτήσουν το 2019 μερίδιο 10,8%, κατά μέσο όρο, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία να έχουν την ισχυρότερη συμμετοχή (πραγματοποίησαν το 2018 το 85,6% του συνολικού ecommerce τζίρου στη Δ. Ευρώπη). Η Βρετανία κατέχει την 1η θέση σε ό,τι αφορά το μερίδιο της online δραστηριότητας στο σύνολο των πωλήσεων, με πρόβλεψη για αύξησή του από 17,8% το 2018 σε 19% το 2019.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία αφορούν πωλήσεις λιανεμπορίου, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα τυχερά παιχνίδια, η μαζική εστίαση (fast food), οι πωλήσεις οχημάτων και ανταλλακτικών, τα εστιατόρια casual dinning, τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Το Κέντρο Έρευνας Λιανεμπορίου (CRR) πραγματοποιεί έρευνες το online λιανεμπόριο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με δείγμα πάνω από 5.000 καταναλωτές σε κάθε χώρα, αλλά και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν άνω του 20% των συνολικών πωλήσεων.