Η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των σούπερ μάρκετ, όπως δημοσιεύτηκε στην ετήσια έκδοσή μας «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2017», συμπληρώνεται με τα στοιχεία των ισολογισμών ακόμα τριών αλυσίδων, που δημοσιεύτηκαν αργοπορημένα. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι από άποψη ουσίας, δηλαδή γενικών τάσεων, η αρχική ανάλυσή μας δεν διαφοροποιείται. Συνεπώς, οι αλλαγές αναφέρονται απλώς στην αριθμητική ακρίβεια των μεγεθών του κλάδου και επισημαίνονται για λόγους τάξης.

Tα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την εξεταζόμενη χρονιά είναι ενθαρρυντικά, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια εμφανίζονται βελτιωμένα τα μεγέθη του κλάδου. Ειδικότερα, οι 38 επιχειρήσεις κατά τη χρήση του 2016 εμφάνισαν πωλήσεις αξίας 7,90 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,04 δισ. ευρώ ή κατά 15,16% σε σχέση με τη χρήση του 2015 (6,86 δισ. ευρώ) – επισημαίνουμε ότι μεταξύ των 38 αλυσίδων δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία Lidl, η οποία από ιδρύσεως δεν λειτουργεί με καθεστώς ΑΕ, οπότε δεν δημοσιεύει ισολογισμό (ο τζίρος της, πάντως, εκτιμάται ότι το 2016 ανήλθε στα 1,4 δισ. ευρώ). Η εικόνα που εμφανίζουν οι 38 αλυσίδες σούπερ μάρκετ του συμπληρωμένου δείγματός μας παραμένει σαφώς καλύτερη εκείνης του συνόλου του λιανεμπορίου τροφίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 εμφανίζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατηγορίας «Μεγάλα Καταστήματα Τροφίμων» κατά 0,52%.

Είναι σαφές ότι η αύξηση του τζίρου των 38 αλυσίδων οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των πωλήσεων των δικτύων των εταιρειών Μαρινόπουλος και Αφοί Βερόπουλοι, οι οποίες το 2015 ανήλθαν αθροιστικά σε 1,69 δισ. ευρώ. Δευτερευόντως οφείλεται στην προσέλκυση πωλήσεων από αλλά κανάλια διανομής του ευρύτερου κλάδου (π.χ. εξειδικευμένα καταστήματα, λαϊκές αγορές κ.λπ.). Ως γνωστόν, τα καταστήματα της Μαρινόπουλος εξαγοράστηκαν από τη Σκλαβενίτης (μεταφέρθηκαν στην νέα εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης το 2017), ενώ η Αφοί Βερόπουλοι συγχωνεύτηκε με τη Μετρό στις αρχές 2016. Ωστόσο, από τις χρονοβόρες διαδικασίες των εξαγορών (κυρίως στην περίπτωση της Μαρινόπουλος) είναι φανερό ότι επωφελήθηκαν, προσελκύοντας μερίδια πωλήσεων, κι άλλες εταιρείες του ανταγωνισμού. Οι πωλήσεις των υπολοίπων καταστημάτων διατροφής εκτός σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατέγραψαν πτώση 2,41%, ενώ η μείωση τζίρου του εμπορίου τροφίμων εκτός καταστημάτων (υπαίθριο εμπόριο, λ.χ. λαϊκές αγορές) έφτασε το 6,10%.

Οι πωλήσεις των 38 αλυσίδων σούπερ μάρκετ που μελετήσαμε, αντιστοιχούν στο 51,55% του συνόλου των αγορών ειδών παντοπωλείου το 2016, βάσει της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 15,16% (δηλαδή λίγο μεγαλύτερη εκείνης του συνόλου των 38 εταιρειών), οι οποίες ανήλθαν στα 7,07 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 89,53% των πωλήσεων του δείγματος.

Εξαιρετικό επίπεδο κερδοφορίας
Η καθαρή κερδοφορία του συνόλου των 38 αλυσίδων του δείγματος το 2016 ήταν εξαιρετική. Τα καθαρά αποτελέσματα προέκυψαν αυξημένα κατά 31,13%, από τα 204,43 εκατ. ευρώ στα 268,08 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 3,39% έναντι 2,98%. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιδόσεις που καταγράφηκαν στη χώρα. Είναι, όμως, αποτέλεσμα της «εξόδου» των μεγάλων ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου τα τελευταία έτη και της διαμόρφωσης ενός νέου μείγματος εταιρειών σαφώς πιο κερδοφόρων.

Η αύξηση των καθαρών κερδών και της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της παράλληλης αύξησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους και του λειτουργικού κόστους κατά 0,32% και 0,47% αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκροτούν τους δείκτες του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όπως οι αποσβέσεις και το χρηματοοικονομικό κόστος, παραμένουν σε φυσιολογικά για τον κλάδο μεγέθη. Έτσι, ο σημαντικός δείκτης EBITDA υπολογίζεται στο αρκετά υψηλό 5,57%, αυξημένος μάλιστα σε σχέση με το 5,31% του 2015. Αυτός ο δείκτης δείχνει καθαρότερα την «πρωτογενή» κατάσταση του οργανισμού (πλεόνασμα-έλλειμμα), καθώς ακυρώνει την επίδραση της διαχείρισης των παγίων, της υπεραξίας και των ιδιομορφιών του δανεισμού κάθε επιχείρησης.

Αντίθετα σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα ανήλθε η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, στο 25,73%, αυξημένη κατά 5,48% συγκριτικά με το 20,25% του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας και της μικρής αύξησης των κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα των 38 επιχειρήσεων του δείγματος, με την «έξοδο» της Μαρινόπουλος από το δείγμα οι δείκτες ρευστότητας, όπως αποτυπώνονται, είναι αρκετά διαφορετικοί, επανερχόμενοι αρκετά υψηλότερα από τα ιστορικά χαμηλά της προηγούμενης πενταετίας. Ο δύο βασικοί δείκτες ακολούθησαν αντίστροφη πορεία: Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε μείωση από 67,14% σε 66,44%, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας εμφάνισε αύξηση από 33,38% σε 33,82%.

Με τη συμπλήρωση της εικόνας του κλάδου, αναμένονται με ενδιαφέρον τα στοιχεία για τη χρήση του 2017, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αναδείξουν μία τάση σταθεροποίησης. Τα στοιχεία για τη φετινή χρήση, όμως, όπως εκτιμάται από τα στελέχη του κλάδου, θα δείξουν ότι διάγουμε ένα έτος ανάπτυξης.